Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Research CRCG
Header image The Religion Factor

Results for tag:philosophy

Religie en Burgerschap: een ambivalente relatie

Date:05 November 2012
Author:Tim Swanger
“Burgerschap bestaat in de identificatie met het typisch Nederlandse van onze samenleving.” (1) Met dit citaat uit de integratienota 2007-2011 laat de overheid zien dat ze verwacht dat nieuwkomers zich op sociaal-cultureel vlak aanpassen. Maar waaraan?

Reason, Reflection, Resistance, Revolution? Experiments with the Post-Secular Part I

Date:03 September 2012
Author:Religion Factor

The Religion Factor is self-consciously a post-secular blog. But what exactly is post-secular? In our first two installments, we explore this relatively new idea as both a description of and a response to the conditions of 21st century society.