Skip to ContentSkip to Navigation
Research Biografie Instituut

Inktpatronen

NBD|Biblion recensie
Zoals de meeste andere bedrijfstakken in Nederland en Vlaanderen draaide de (literaire) uitgeverijbranche tijdens de Tweede Wereldoorlog min of meer gewoon door. Sommige bestaande uitgeverijen pasten zich aan, andere kregen een Verwalter (een door de bezetter aangestelde functionaris) aan het hoofd, weer andere, opgericht op basis van de nationaal-socialistische idee, werkten met verdubbelde ijver voort, en ten slotte werden er enkele gesticht die clandestien/illegaal opereerden. Deze grafisch zeer verzorgde uitgave bevat een dertiental door diverse auteurs geschreven verkennende opstellen over de verschillende typen uitgeverij in Nederland en Vlaanderen. Zo schrijft C.J. Aarts over A.W. Bruna, Lisa Kuitert over Contact, Sjaak Hubregtse over De Arbeiderspers, Romain Vanlandschoot over Lannoo en Hans Renders over De Bezige Bij. Elk opstel wordt afgesloten met een fondscatalogus van de tijdens de bezetting bij de betreffende uitgever verschenen afzonderlijke publicaties. Royaal geillustreerd, onder meer met boekomslagen (deels in kleur). Waardevolle, deels nieuwe informatie voor geinteresseerden in de Tweede Wereldoorlog, het boekenbedrijf en in het menselijk balanceren tussen goed en kwaad.
Laatst gewijzigd:16 oktober 2012 11:24