Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekBiografie Instituut

Biografie André van der Louw

Van der Louw
Van der Louw

André van der Louw (1933-2005) had een veelzijdige carrière. Hij was actief als journalist, PvdA-politicus en bestuurder. Als journalist werkte hij bij onder meer voor de Vara en voor Hitweek. Eind jaren zestig verwierf Van der Louw landelijke bekendheid als een leidende figuur van Nieuw Links, een beweging die streefde naar verandering binnen de PvdA. In 1967 werd hij in het bestuur van de PvdA gekozen, vier jaar later was hij partijvoorzitter. In deze jaren ontwikkelde hij zich van een rebels partijlid tot een professioneel politicus. In 1974 werd Van der Louw beëdigd als burgemeester van Rotterdam. Daar leek hij in zijn element. Toch nam hij in 1981 als minister van CRM plaats in het tweede kabinet-Van Agt. Na de snelle val van dat dit weinig succesvolle kabinet leek het er even op dat hij Den Uyl zou opvolgen als leider van de PvdA. In plaats daarvan verdween hij uit de Haagse politiek. Hij werd voorzitter van de KNVB (1986-1989) en de NOS (1994-1997). Begin jaren negentig streed Van der Louw, twintig jaar na het einde van Nieuw Links, nogmaals voor een andere koers van de PvdA. Ditmaal met weinig resultaat.

Dit biografisch onderzoek beoogt de persoonlijke achtergrond en de publieke werkzaamheden van Van der Louw met elkaar te verbinden en in een historisch perspectief te plaatsen. Dit zal naar verwachting licht werpen op de samenhang tussen de veelzijdige activiteiten van Van der Louw en inzicht geven in de ontwikkeling van zijn politieke opvattingen. Vier thema’s staan in het onderzoek bijzonder centraal: zijn journalistieke en culturele activiteiten, zijn rol binnen de PvdA, zijn politieke stijl en zijn (zelf)representatie. De biografie draagt onder andere bij aan de geschiedschrijving over de PvdA en de naoorlogse sociaaldemocratie in Nederland en aan het onderzoek naar politieke cultuur.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Chris Hietland (1983). Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam, Berlijn en Utrecht. Dit proefschrift zal begeleid worden door Prof. Hans Renders, Prof. Gerrit Voerman en Prof.dr. Paul van der Laar (EUR). In 2016 organiseerde Chris Hietland met Gerrit Voerman een symposium over Nieuw Links. Tijdens dit symposium werd de bundel 10 over Rood 50 jaar later gepresenteerd. Er stonden persberichten over dit in symposium in de Volkskrant, het Nederlands Dagblad, het NRC Handelsblad en het Dagblad van het Noorden. In het tijdschrift Tijd & Taak verscheen een artikel naar aanleiding van dit symposium en het boek Zeventig jaar PvdA van Gerrit Voerman en Frans Becker.

tel: 050-3635894

Kroonprins van Nieuw Links. Biografie van André van der Louw 1933-2005 zal uitgegeven worden bij Prometheus.

Laatst gewijzigd:23 januari 2019 21:08
printView this page in: English