Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekBiografie Instituut

Biografie Alice Nahon

Alice Nahon
Alice Nahon

Dr. E.J.J. (Manu) van der Aa is op 27 oktober 2008 gepromoveerd op het proefschrift getiteld: 'Ik heb de liefde liefgehad'. Het leven van Alice Nahon, Uitgeverij Lanno, Tielt 2008. Promotores Prof.dr. Hans Renders en Prof.dr. Gillis Dorleijn.

De gedichten van Alice Nahon (1896-1936) worden nog steeds door velen gekoesterd. Wie kent niet de verzen ''t is goed in 't eigen hert te kijken / Nog even voor het slapengaan'? Maar Nahon was niet de brave dichteres die men van haar heeft gemaakt.Op basis van een jarenlange studie van leven en werk van Alice Nahon schreef Manu Van der Aa een definitieve biografie van de vrouw die eenvoudige, weemoedige gedichten schreef, en van wie een kwart miljoen bundels werd verkocht.

Manu van der Aa Behalve Guido Gezelle verkocht geen enkele Vlaamse dichter meer bundels dan Alice Nahon (1896-1933). Haar poëzie werd ook enthousiast onthaald door de literaire kritiek in Vlaanderen en Nederland. Toch wordt haar werk nu afgedaan als sentimenteel gerijmel of ‘Gartenlaubepoëzie’, zoals Paul van Ostaijen het noemde. Manu van der Aa schrijft haar biografie. Hij zal onder meer aandacht besteden aan haar functioneren in de literaire wereld, aan haar relatie tot het Vlaams-nationalisme en aan haar voor die tijd onconventionele houding tegenover seksualiteit en relaties.Dit tweejarig project waardoor Van der Aa als toegevoegd onderzoeker werkzaam zal zijn voor het Biografie Instituut, gaat per 1 september 2006 van start en wordt mogelijk gemaakt door subsidies van het Vlaamse en Nederlandse Fonds voor de Letteren en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).Van der Aa publiceerde onder meer de monografie Kroniek van een heilzame ziekte. E. du Perron en de avant-garde (1994) en bezorgde de editie van Gerard Walschaps Kritisch werk 1922-1926 (2006).

Biografie van Alice Nahon bekroond door Provincie Antwerpen

Interview Boris Rousseeuw met Manu van der Aa in: Gazet van Antwerpen Magazine, 8 november 2008.

Recensie Marc Reynebeau in: De Standaard, 21 november 2008.

Recensie Gazet van Antwerpen, 22 november 2008.

Recensie NRC Handelsblad, 22 mei 2009.

Summary (English only)

Email: evanderaa@skynet.be

Laatst gewijzigd:27 februari 2019 14:05
printView this page in: English