Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekBiografie Instituut

Biografie Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Verlossing en Utopie

Dr. J.W. (Jan Willem) Stutje

Weinigen hebben in de arbeidersbeweging zo tot de verbeelding gesproken als Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919). Vanaf 1 september 2006 onderzoekt Jan Willem Stutje het leven van de aartsvader van het Nederlandse socialisme. Het project wordt mogelijk gemaakt door een zogenaamde Vidi-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
  Vanuit een vijftal nieuwe invalshoeken tracht Stutje het gangbare beeld aan te vullen en te corrigeren. Centraal staan Domela’s charisma, het romantisch revolutionaire engagement, de orale cultuur  en de internationale contacten. Zijn leiderschap wordt vergeleken met dat van tijdgenoten in eigen land, onder wie Abraham Kuyper en Pieter Jelles Troelstra, maar ook met buitenlandse geestverwanten als César de Paepe en Ferdinand Lassalle.
  De biografie van Ferdinand Domela Nieuwenhuis werpt licht werpen op een drietal te onderscheiden, maar elkaar beïnvloedende terreinen: Domela’s werkzaamheden in sociale bewegingen; het theoretische en publicistische werk; het persoonlijke leven.
  De biografie is een bijdrage tot de ideeëngeschiedenis en tot de historische sociologie van sociale bewegingen en politieke cultuur.

Stutje schreef eerder biografieën van de Nederlandse communist Paul de Groot en de Vlaamse marxistische econoom en historicus Ernest Mandel. Het project heeft een looptijd van vijf jaar.

Eind mei 2012 is de biografie Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Een romantische revolutionair verschenen van Jan Willem Stutje bij uitgeverij Atlas. De tweede druk is verschenen in augustus 2012.

Jan Willem Stutje is in februari 2013 genomineerd met zijn biografie van Ferdinand Domela Nieuwenhuis voor de Gouden Boekenuil 2013. De shortlist van vijf wordt op 27 februari bekendgemaakt, de winnaar op 4 mei 2013.

Recensie De Groene Amsterdammer 13 mei 2012

Recensie NRC Handelsblad 18 mei 2012

Recensie Leeuwarder Courant 19 mei 2012

Recensie Het Parooll 2 juli 2012

Recensie de Volkskrant 21 juli 2012

Recensie BMGN 128(2013)2

Aankondiging
Aankondiging

Email: sandersstutje@quicknet.nl

Laatst gewijzigd:27 februari 2019 14:38
printView this page in: English