Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekBiografie Instituut

Biografie Helene Kröller-Müller

Biografie Helene Kröller-Müller (1869-1939)

Verzamelaars fungeerden in de vroege twintigste eeuw als een kompas waarmee de moderne kunst haar plek vond in musea over de hele wereld. De verzamelaarster Helene Kröller-Müller is hier een voorbeeld van: zowel haar methodische wijze van verzamelen als haar streven om een monument van cultuur na te laten, hebben bijgedragen aan de introductie en acceptatie van moderne kunst in Nederland.

Wie was deze vrouw, die tot haar vijfendertigste nauwelijks geïnteresseerd leek in kunst om vervolgens haar leven en een aanzienlijk deel van het familiekapitaal te besteden aan het samenstellen en exposeren van een collectie moderne kunst? En welke invloed hadden haar man Anton Kröller, haar adviseur Henk Bremmer en haar vertrouweling Sam van Deventer op haar levenswandel en op haar opvatting over kunst? Deze biografie gaat enerzijds in op deze vragen over de persoon Kröller-Müller. Anderzijds wordt de verzamelaar Kröller-Müller nader onderzocht om zodoende een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin zij exemplarisch was voor de verzamelaar van moderne kunst aan het begin van de twintigste eeuw.

Hoewel er de afgelopen vijftig jaar verschillende publicaties zijn verschenen over Helene Kröller-Müller, bestaat er een lacune in de kennis over haar leven en drijfveren. Het boek dat Sam van Deventer in 1956 publiceerde over het echtpaar en over de totstandkoming van de collectie, is gedegen, maar niet gedocumenteerd. Het boek is bovendien vanuit een sterk subjectief perspectief geschreven. Twee meer recente publicaties, Miljoenen, Macht en Meesterwerken van Wim Nijhof en HKM van Piet de Jonge (red.) worden nadrukkelijk als schets gepresenteerd, waarin vooral de hoogte- en dieptepunten van haar leven naar voren komen. Een diepgravende, academische biografie kan deze lacune opvullen.

Helene Kröller-Müller en de doorbraak van moderne kunst

Recensies:

Boek van de week, NRC Handelsblad 10 december 2010.

de Volkskrant 29 januari 2011.

Historisch Nieuwsblad 20(2011)1, februari, p. 81-82.

Biograaf Helene Kröller-Müller

Eva Rovers werkt sinds 1 september 2006 als promovendus voor het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij de biografie schreef van kunstverzamelaar Helene Kröller-Müller. Het onderzoek werd begeleid door prof. dr. Hans Renders en prof. dr. Wessel Krul, dat in november 2010 resulteerde in het proefschrift De eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939). In 2008 organiseerde Eva het internationale congres 'The art collector: between philanthropy and self-glorification'. Tevens was zij gastredacteur voor het Oxford Journal of the History of Collections, dat een selectie van de congrespapers publiceerde in een special issue.

Eva Rovers (1978) studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht, waar zij afstudeerde op een doctoraalscriptie over de invloed van Piet Mondriaan op Amerikaanse abstracte kunstenaars. De afgelopen jaren werkte zij als docent aan de universiteiten van Utrecht en Groningen.

Email: E.M.Rovers@rug.nl / info@evarovers.nl

Website

Laatst gewijzigd:27 februari 2019 14:39
printView this page in: English