Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekBiografie Instituut

Biografie Jelle Zijlstra

Jelle Zijlstra
Jelle Zijlstra

Jelle Zijlstra (1918 – 2001) was tijdens zijn carrière minister van Economische Zaken en Financiën, senator, premier en werd uiteindelijk president van De Nederlandsche Bank. Ondanks het feit dat Zijlstra tussen 1952 en 1967 ruim vijftien jaar actief was in het politieke speelveld, zag de Friese econoom zichzelf nooit als politicus. Voor Zijlstra was de wetenschappelijke wereld van de Vrije Universiteit het 'verloren paradijs' en pas als president van De Nederlandsche Bank was Zijlstra naar eigen zeggen op zijn plek. In zijn autobiografie gaf Zijlstra aan dat de verklaring hiervoor was dat hij homo economicus was en geen homo politicus.

Toch bleek het afscheid nemen van de politiek makkelijker gezegd dan gedaan, want verschillende pogingen van Zijlstra om afstand te nemen van het Haagse mislukten of waren van korte duur. Schijnbaar tegen wil en dank bleef Zijlstra minister en lijsttrekker en werd hij uiteindelijk zelfs premier.

Zijlstra distantieerde zich als econoom van de Haagse politiek en prefereerde met een zakelijke stijl consensus en de lange termijn boven 'vrome riedels' en idealisme. Zowel landelijk als binnen de partijpolitiek stond Zijlstra voor een pragmatische koers, wat hem populariteit maar ook verzet opleverde. Zijlstra nam een prominente plaats in binnen de zich moderniserende ARP en in een veranderend politiek landschap, waar wederopbouw en regeren op brede basis langzaam van het toneel verdwenen.

Dit onderzoek richt zich op het leven en werk van Jelle Zijlstra, waarbij de nadruk zal liggen op de vragen: Welke invloed hadden crisis en oorlogsjaren op de ontwikkeling van Zijlstra als persoon, politicus en econoom? En wat was de rol van Zijlstra binnen de Antirevolutionaire en Haagse politiek? Het onderzoek draagt bij aan de politieke geschiedschrijving van het naoorlogse Nederland tussen wederopbouw, maakbaarheid en begrotingspolitiek.

Jonne Harmsma is vanaf 1 april 2013 als promovendus verbonden aan het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek wordt begeleid door prof.dr. Hans Renders en prof.dr. Jan Marc Berk.

Op 29 november 2018 zal Jonne Harmsma zijn biografie Jelle zal wel zien. Jelle Zijlstra, een eigenzinnig leven tussen politiek en economie als proefschrift verdedigen aan de Rijksuniversiteit Groningen. De ceremonie begint om 14.30 uur in de aula van het Academiegebouw.

E-mail: j.s.harmsma@rug.nl
Telefoon: 050 363 45 33

Interview televisieprogramma Bynt (Omrop Fryslân), 14 november 2014

Uitnodiging symposium Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien. Het kabinet-Zijlstra (1966-1967) na vijftig jaar (22 november, VU Amsterdam).

Aanbieding biografie Jelle zal wel zien. Jelle Zijlstra, een eigenzinnig leven tussen politiek en economie bij uitgeverij Prometheus.

Laatst gewijzigd:17 december 2018 12:21
printView this page in: English