Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekBiografie Instituut

Biografie Petrus Tammens

Petrus Tammens (Collectie Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen/Beeldbank WO2)
Petrus Tammens (Collectie Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen/Beeldbank WO2)

Petrus Tammens was ‘verreweg de minst geliefde burgemeester van Groningen’, schreef stadshistoricus Beno Hofman in zijn boekje over de mannen die de ambtsketen van de stad droegen. Waarschijnlijk was Tammens ook degene die het ambt, dat hij bekleedde van 1943 tot 1945, het minst had geambieerd. Nadat de bezetter de vooroorlogse burgervader P.W.J.H. Cort van der Linden uit zijn functie onthief, zocht de collaborerende Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) lange tijd naar een geschikte opvolger. Meerdere kandidaten vielen af, de meesten omdat zij een andere post aanvaardden. De keuze viel uiteindelijk op de landbouwer Tammens uit Ruigezand. Tot dan toe vervulde hij diverse bestuursfuncties in agrarische organisaties en assisteerde hij als bestuursraad de commissaris der provincie, zijn partijgenoot C.F. Staargaard. Brieven tonen aan dat Tammens de functie in eerste instantie weigerde. De spoeling aan geschikte kandidaten was voor de NSB echter dun, waarna Tammens toegaf aan de druk die Anton Mussert persoonlijk op hem uitoefende. Begin 1943 vond met veel nationaal-socialistisch machtsvertoon de inhuldiging plaats.

Peter Romijn maakte in Burgemeesters in oorlogstijd een onderscheid tussen twee soorten NSB-burgemeesters. De ene groep wilde vooral bewijzen dat ook nationaal-socialisten goede burgervaders konden zijn. Sommigen van hen wisten in hun gemeente een zekere populariteit te verkrijgen. De andere groep bestond uit overtuigde nationaal-socialisten die het publieke ambt aangrepen om een politiek doel te bereiken. Tot deze groep behoorden veelal de haviken. Deze biografie zal aantonen dat Tammens behoorde tot de tweede categorie. Tammens is bovendien een figuur zoals die nog niet eerder in een Nederlandse biografie is bestudeerd: een combinatie van bestuurder, boer en NSB-politicus.

Biograaf: C.M.J. Gevers

Het onderzoek wordt begeleid door prof.dr. Hans Renders en prof.dr. Doeko Bosscher. Voor meer informatie/inlichtingen: biografie.instituut@rug.nl

Laatst gewijzigd:18 december 2017 17:38
printView this page in: English