Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekBiografie Instituut

Biografie Loe de Jong

Loe de Jong
Loe de Jong

Boudewijn Smits heeft de biografie van Loe de Jong (24 april 1914 – 15 maart 2005) geschreven. Per 1 september 2005 was hij door het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen aangesteld als promovendus. Dit onderzoek, onder leiding van prof. dr. Hans Renders, vond plaats in samenwerking met prof. dr. Hans Blom en prof. dr. Peter Romijn van het NIOD in Amsterdam. Boudewijn J. Smits (1960) studeerde sociaal-economische geschiedenis in Groningen en behaalde zijn Master of Arts examen in contemporary history aan de University of London. Vervolgens werkte hij als opleidings- en organisatie-adviseur. Het afgelopen decennium was hij wetenschappelijk en educatief uitgever bij Elsevier Science in Amsterdam en bij Wolters-Noordhoff in Groningen.

Loe de Jong heeft als geschiedschrijver, als publieke persoon bekend van radio en televisie en als directeur van het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie een stempel gedrukt op de goed-fout discussie. Zijn moreel leiderschap was onlosmakelijk verbonden met de serie ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’ (1969-1988). Dit onderzoek is een waardevolle bijdrage aan de historiografie van de bezetting in Nederland. Het is van wezenlijk belang voor de geschiedschrijving over de opinievorming in de tweede helft van de twintigste eeuw en de ontwikkeling van pluriforme opiniërende media.

Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek

Videoregistratie promotieceremonie

http://www.biografieloedejong.nl

Recensie VPRO Boeken (http://boeken.vpro.nl/televisie/boeken/2014/27-april.htm)
Recensie NRC Handelsblad 25 april 2014
Recensie Trouw 25 april 2014
Recensie Historisch Nieuwsblad June 2014
Recensie De Groene Amsterdammer 27 augustus 2014
Recensie Geschiedenis Magazine 49(2014)
Interview Trouw 15 augustus 2015
Recensie BMGN-Low Countries Historical Review 130(2015)3

E-mail: B.J.Smits@rug.nl

Laatst gewijzigd:27 februari 2019 14:13
printView this page in: English