Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Education

Inleiding Arctische Archeologie

Eerste jaars vak Archeologie

In deze cursus krijgen studenten:

  • een inleiding tot de rijke en diverse archeologische vondsten van deze dynamische regio;
  • een goed begrip van de belangrijkste trends in archeologisch onderzoek en interpretatie,
  • kennis van de actuele debatten in het vakgebied, en een gevoel van waar de belangrijkste toekomstig onderzoek moet nog worden gedaan.

De cursus geeft een algemene inleiding tot Arctic Archeologie. Het onderwerp kan worden gedefinieerd als het archeologisch onderzoek van langdurige menselijke aanpassingen aan dynamische circumpolaire omgevingen. De cursus onderzoekt verschillende inter-vergrendeling thema's:

  • Het fundamentele ecologische kenmerken van dynamische circumpolaire omgevingen, waaronder algemeen menselijke reacties op de belangrijkste fasen in het noorden van de klimaatverandering.
  • De oorsprong van 'Ice Age' aanpassingen en de wijze waarop deze voorwaarde culturele fundamenten voor vroege fasen van circumpolaire kolonisatie en afwikkeling .
  • De rol van technologie en materiële cultuur in de mobiliteit -en verblijfkosten en het sociale leven van de Arctische gebieden , de verschillende manieren waarop gemeenschappen gemaakt noordelijke omgevingen hun thuis, zoals de opkomst van nieuwe vormen van aanpassingen en mens-dier relaties .
  • De algemene cultuur - geschiedenis van de ' Arctic World' , met inbegrip van vervroegde afwikkeling en latere fasen van expansie, cultuur - contact en verlatenheid
  • Archeologisch bewijs voor de spiritualiteit en religieuze leven van circumpolaire culturen
  • De archeologie van de vroege Europese kolonialisme , met inbegrip van exploratie, pioniersvestiging en bewijzen voor het verhogen commoditization van circumpolaire middelen ( bont, vis , walvissen ).

Geografisch bezien richt de cursus zich op het noorden van Eurazië en hoge breedtegraad Noord-Amerika (met inbegrip van de Hoge Noordpoolgebied van Canada en Groenland ). De cursus start met een kort overzicht van de Ice Age samenlevingen van het paleolithicum , en loopt door de cultuur - geschiedenis van het Holoceen Noordpool, tot en met de archeologie van vroege Europese kolonialisme (tot c . AD 1750 ) . Enkele case - studies maken ook gebruik van circumpolaire etnografische parallellen en ethno - archeologische inzichten.        

.
.
Laatst gewijzigd:14 februari 2019 17:14