Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law for society Publieksacademie

Publieksacademie lezing 'Aardgaswinning in Groningen: hoe nu verder?' 9 maart 2023

Wanneer:do 09-03-2023 19:00 - 21:00
Waar:Geertsemazaal Academiegebouw - Broerstraat 5, Groningen
Aardgaswinning

Op 24 februari wordt het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit eindrapport wordt verslag gedaan van een uitgebreid onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking in Groningen.

Tijdens de Publieksacademie voor de Rechtspraak op 9 maart zoomen we in op de totstandkoming en de uitkomsten van het rapport. Wat zijn de meest belangrijke conclusies? Wat betekenen de uitkomsten voor alle betrokken partijen? Om die vragen te beantwoorden kijken we ook terug: hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe gaat het met lopende rechtszaken? Maar vooral kijken we vooruit: hoe gaan we nu verder?

Jeff Biesma, senior rechter bij de Rechtbank Noord-Nederland, en Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, gaan in op onder andere deze vragen. Tot slot krijgt het publiek de gelegenheid om vragen te stellen. De avond wordt begeleid door Dagblad van het Noorden-verslaggever Arnoud Bodde.

De Publieksacademie voor de Rechtspraak

Met laagdrempelige lezingen komt de Publieksacademie voor de Rechtspraak tegemoet aan de grote belangstelling voor de rechtspraak. Deskundigen zoals rechters, officieren van justitie en hoogleraren vertellen over thema’s in het recht waar veel mensen mee te maken krijgen.

De Publieksacademie voor de Rechtspraak is een samenwerking tussen de Rechtbank Noord-Nederland, de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, het Openbaar Ministerie/Arrondissementsparket Noord-Nederland en het Dagblad van het Noorden. De lezingen zijn geschikt voor een breed publiek. Kennis over het recht is niet nodig om te lezingen te kunnen volgen.