Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law & Society Public Academy for Jurisprudence

Publieksacademie lezing 'Vechtscheiding' 10 februari 2016

Wanneer:wo 10-02-2016 19:00 - 21:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
vechtscheiding

Tijdens de vierde publieksacademie voor de rechtspraak staat het thema ‘vechtscheiding’ centraal.

Jaarlijks scheiden ongeveer 70.000 mensen. In ongeveer 10% van de gevallen mondt dit uit in een vechtscheiding. Bij een vechtscheiding verloopt de scheiding zo conflictueus dat het belang van de ex-partner en de kinderen volledig uit het oog wordt verloren. Wat moet geregeld worden bij een echtscheiding? Wanneer moet alimentatie worden betaald? Wie krijgt het huis? Wat is de positie van de kinderen? Dit zijn vragen die aan bod komen tijdens de Publieksacademie voor de Rechtspraak op woensdag 10 februari 2016.

Prof. mr. W.D. Kolkman, hoogleraar Privaatrecht aan de RUG, benadert de problematiek vooral vanuit de financiële invalshoek: (partner)alimentatie en verdeling van de huwelijksgoederen. Vanuit de Rechtbank Noord Nederland is familie- en kinderrechter mr. D.J. Klijn aanwezig. Zij gaat in op de gevolgen voor de kinderen en de mogelijkheden die de rechter heeft om escalatie van het conflict tussen de ouders te voorkomen. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor vragen.

Wilt u bij deze lezing aanwezig zijn? Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website van het Dagblad van het Noorden. Let wel, er is een maximum aantal beschikbare plaatsen! De lezing is in eerste plaats toegankelijk voor abonnees van het Dagblad van het Noorden. Bent u geen abonnee, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst.


De Publieksacademie voor de Rechtspraak wil met laagdrempelige lezingen tegemoetkomen aan de grote belangstelling die bestaat voor de rechtspraak. Rechters, officieren van justitie, hoogleraren en andere deskundigen vertellen over thema’s in het recht waar veel mensen mee te maken krijgen.

De Publieksacademie voor de Rechtspraak is een samenwerking tussen de Rechtbank Noord-Nederland, de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, het Openbaar Ministerie/Arrondissementsparket Noord-Nederland en het Dagblad van het Noorden. De lezingen zijn geschikt voor een breed publiek. Kennis over het recht is niet nodig om te lezingen te kunnen volgen.