Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Law for society Publieksacademie

Publieksacademie voor de Rechtspraak

Experts uit de praktijk en wetenschap over verschillende thema’s in het recht
banner publieksacademie

De rechtspraak staat volop in de belangstelling. Iedereen heeft een mening over de uitspraken van de rechtbank en het werk van het Openbaar Ministerie. Maar de rechtspraak gaat niet alleen over het strafrecht. Ook bij bijvoorbeeld een scheiding, een voogdij, ruzie met de buren, problemen met de gemeente of andere overheden, een faillissement, bewindvoering of cybercrime is de rechter betrokken.

De Publieksacademie voor de Rechtspraak wil met laagdrempelige lezingen tegemoetkomen aan de grote belangstelling en interesse. Rechters, officieren van justitie, hoogleraren en andere deskundigen vertellen over thema’s in het recht waar veel mensen mee te maken krijgen. De lezingen zijn geschikt voor een breed publiek. Kennis over het recht is niet nodig om te lezingen te kunnen volgen.

De Publieksacademie voor de Rechtspraak is een samenwerking tussen de Rechtbank Noord-Nederland, de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, het Openbaar Ministerie/Arrondissementsparket Noord-Nederland en het Dagblad van het Noorden.

Wilt u aanwezig zijn bij de volgende Publieksacademie? Zodra u zich kunt aanmelden wordt u via onze website, facebook en twitter geïnformeerd.
Laatst gewijzigd:20 februari 2020 13:47
printView this page in: English