Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Criminal Law and Criminology

Onderwijs

De Vakgroep Strafrecht en Criminologie verzorgt onder meer onderwijs in de volgende opleidingen, specialisaties, minors en (keuze)vakken:

Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Bacheloropleiding International and European Law

Masterspecialisatie Strafrecht

In de specialisatie Strafrecht van de masteropleiding Nederlands Recht (zie ook deze pagina) worden door de vakgroep de volgende onderwijsonderdelen verzorgd:

Extra-curriculair programma 'Criminaliteit en Veiligheid'

Binnen de specialisatie Strafrecht is het mogelijk om het extra-curriculaire criminologisch programma 'Criminaliteit en Veiligheid' te volgen (zie ook deze pagina), met als onderwijsonderdelen:

Masteropleiding Global Criminal Law

In de masteropleiding Global Criminal Law (zie ook deze pagina) worden door de vakgroep de volgende onderwijsonderdelen verzorgd:

Minor Misdaad en Straf

Geïnteresseerde studenten vanuit allerlei opleidingen kunnen de minor Misdaad en Straf volgen, waarin onder meer de volgende vakken worden aangeboden:

Keuzevakken

Onder andere de volgende keuzevakken worden aangeboden:

Laatst gewijzigd:07 juli 2023 13:45