Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Constitutional Law, Administrative Law and Public Administration De toekomst van de universele verzorgingsstaat

Blog Maarten Bouwmeester: De toeslagenaffaire als manifestatie van grootschalig overheidsfalen

11 december 2020

De laatste twee weken van november 2020 is de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) bezig geweest om de onderste steen boven te krijgen in de roemruchte toeslagenaffaire. Vanaf 16 november werden 19 topambtenaren, deskundigen en politieke bewindvoerders aan de tand gevoeld, met als hekkensluiter premier Rutte op 26 november. In het vragenvuur waaraan zij werden onderworpen stond de vraag centraal hoe de Nederlandse overheid zo lang ouders onterecht als fraudeurs heeft kunnen bestempelen.

De parlementaire ondervraging geeft een uniek inkijkje in het veelomvattende overheidsfalen dat schuilt achter de toeslagenaffaire. Het kinderopvangtoeslagdrama blijkt een manifestatie van een scala aan overheidsproblemen bestaande uit wettelijke ontwerpfouten, bestuurlijk onvermogen, gebreken in de rechtsstatelijke checks and balances en het uitblijven van verbeterende stelselmatige hervormingen.

Lees verder

Laatst gewijzigd:11 december 2020 11:48

Meer nieuws