Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Constitutional Law, Administrative Law and Public Administration De toekomst van de universele verzorgingsstaat

Blog

Prof. Gijsbert Vonk
Prof. Gijsbert Vonk

Prof. Gijsbert Vonk: Verslag symposium Eerlijk, eenvoudig en toekomstbestendig, 1 februari 2023

Op vrijdag 27 januari 2023 vond het symposium Eerlijk, eenvoudig en toekomstbestendig plaats in Karel V te Utrecht. Aanleiding voor het symposium was de gelijknamige publicatie, ter afsluiting van het onderzoeksproject De toekomst van de universele verzorgingsstaat: tussen de sociale bijstand en een gegarandeerd minimuminkomen, onder leiding van prof. dr. Gijsbert Vonk (met financiële steun van Instituut Gak).

Maarten Bouwmeester
Maarten Bouwmeester

Maarten Bouwmeester: De toeslagenaffaire als manifestatie van grootschalig overheidsfalen, 10 december 2020

De laatste twee weken van november 2020 is de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) bezig geweest om de onderste steen boven te krijgen in de roemruchte toeslagenaffaire.

Gijs Vonk
Prof. dr. Gijsbert Vonk

Prof. dr. Gijsbert Vonk: Nederlandse bijstandssancties zakken door de bodem van het Duitse bestaansminimum, 13 november 2019

Op dinsdag 5 november 2019 deed de hoogste Duitse rechter, het Bundesverfassungsgericht, uitspraak in een langverwachte zaak over sancties in de bijstand voor werkzoekenden (Arbeitslosengeld II). De zaak is een test-case voor het steeds strenger wordende bijstandsbeleid, niet alleen in Duitsland maar ook in andere Europese landen, waaronder ons eigen land.

Barbara Brink
Dr. Barbara Brink

Dr. Barbara Brink: Het spanningsveld tussen sociale zekerheid en arbeidsmigratie, 12 november 2019

In Düsseldorf vond onlangs het ILERA European Congress 2019 ‘Perspectives of Employment Relations in Europe’ plaats. ILERA, International Labour and Employment Relations Association, is in 1967 in het leven geroepen om studie van de arbeid en arbeidsverhoudingen in de relevante academische disciplines te bevorderen.

Laatst gewijzigd:02 februari 2023 08:37