Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawResearchGCLG

Groningen Centre for Law and Governance

Het onderzoek van de faculteit is georganiseerd onder de paraplu van het Groningen Centre for Law and Governance (GCLG). De naam van het GCLG verwijst naar de toenemende onderlinge afhankelijkheid tussen formele en informele vormen van regulering en, als gevolg hiervan, de toenemende noodzaak om deze in samenhang te bestuderen.

Het is niet langer mogelijk om te spreken van zuiver Recht met een hoofdletter R als het exclusieve domein van juristen, dat kan worden bestudeerd los van alternatieve- vaak informele- vormen van regulering en bestuur. Een belangrijk deel van het onderzoek dat bij de faculteit wordt uitgevoerd probeert de klassieke juridische wetenschap te combineren met onderzoek naar de wijze waarop juridische arrangementen en informele arrangementen op elkaar inwerken.

Laatst gewijzigd:04 november 2019 16:37
printView this page in: English