Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Empirical Legal Research News

Marie Curie subsidie voor onderzoek naar hernieuwbare-energiegemeenschappen in Duitsland, Italië en Nederland

05 mei 2021

Een prestigieuze Marie Curie subsidie is toegekend door de Europese Commissie aan prof. Björn Hoops voor zijn onderzoek aan de Universiteit van Turijn Private Law and the Energy Commons , naar hernieuwbare-energiegemeenschappen in Duitsland, Italië en Nederland. Dit betreft groepen van mensen die gezamenlijk energie opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op hun daken. De vraag is hoe zij worden belemmerd door het privaatrecht in de drie landen. Het doel is om wetswijzigingen aan te dragen en strategieën te ontwikkelen om deze privaatrechtelijke obstakels te omzeilen.

De Energy Commons zijn zelfbesturingsprojecten die door lokale gemeenschappen zijn opgezet om gezamenlijk hernieuwbare energie te produceren. Zij zijn van vitaal belang voor de energietransitie in de EU, omdat zij hernieuwbare energie leveren waaraan dringend behoefte is. Zoals uit bestaand onderzoek blijkt, kan het nationale privaatrecht in strijd zijn met de wensen van de Energy Commons, waardoor hun bijdrage tot de energietransitie wordt ontmoedigd.

Hoops: 'Het onderzoek Private Law and the Energy Commons (PLEC), wil door middel van empirisch onderzoek in kaart brengen wat hernieuwbare-energiegemeenschappen doen of willen doen en hoe dat zich verhoudt tot het nationale privaatrecht, en door juridisch onderzoek bekijken of een aanpassing van het recht tot hun behoeften niet in strijd is met enig publiek belang. PLEC zal van essentieel belang zijn voor wetgevers, beoefenaars van juridische beroepen en vertegenwoordigers van de Energy Commons voor inzichten in hoe de hervorming van het privaatrecht de energietransitie kan vergemakkelijken.' Het onderzoek zal twee jaar in beslag nemen en worden uitgevoerd in samenwerking met de onderzoeksgroep van Ugo Mattei en Alessandra Quarta van de Universiteit van Turijn.

Laatst gewijzigd:05 mei 2021 19:33

Meer nieuws

 • 10 juni 2024

  Om een wolkenkrabber heen zwermen

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: Een fotoverslag van het lustrum 2024

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!