Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Empirical Legal Research News

Boek Michel Vols 'Juridisch onderzoek: honderd vragen en antwoorden' verschenen

20 november 2020
Prof. dr. Michel Vols

In september 2020 verscheen het boek Juridisch onderzoek: honderd vragen en antwoorden bij Boom juridische uitgevers. Het boek is geschreven door prof. Michel Vols, hoogelaar openbare-orderecht aan de RUG en lid van het GELR. Het boek Juridisch onderzoekgeeft antwoord op honderd vragen over juridisch onderzoek.

Het is een voor studenten toegankelijk en rijk gedocumenteerd boek dat gebruikt kan worden bij het ontwerpen, uitvoeren en beoordelen van juridisch onderzoek. Aan bod komen onder meer klassiek-juridisch, metajuridisch, empirisch-juridisch en normatief onderzoek, het opstellen van een onderzoeksplan en onderzoeksvragen, en diverse methoden en technieken zoals rechtsvergelijking, interviews en statistiek.

Meer informatie over het boek (o.a. de inhoudsopgave) is te vinden op de website van Boom juridische uitgevers.

Laatst gewijzigd:24 november 2020 16:24

Meer nieuws