Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Empirical Legal Research News

Boek Michel Vols 'Juridisch onderzoek: honderd vragen en antwoorden' verschenen

20 november 2020
Prof. dr. Michel Vols

In september 2020 verscheen het boek Juridisch onderzoek: honderd vragen en antwoorden bij Boom juridische uitgevers. Het boek is geschreven door prof. Michel Vols, hoogelaar openbare-orderecht aan de RUG en lid van het GELR. Het boek Juridisch onderzoekgeeft antwoord op honderd vragen over juridisch onderzoek.

Het is een voor studenten toegankelijk en rijk gedocumenteerd boek dat gebruikt kan worden bij het ontwerpen, uitvoeren en beoordelen van juridisch onderzoek. Aan bod komen onder meer klassiek-juridisch, metajuridisch, empirisch-juridisch en normatief onderzoek, het opstellen van een onderzoeksplan en onderzoeksvragen, en diverse methoden en technieken zoals rechtsvergelijking, interviews en statistiek.

Meer informatie over het boek (o.a. de inhoudsopgave) is te vinden op de website van Boom juridische uitgevers.

Laatst gewijzigd:24 november 2020 16:24

Meer nieuws

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.