Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Empirical Legal Research

Carien de Jager

1. Schets (empirisch-juridisch) onderzoek
Het onderzoek van Carien de Jager bevindt zich op het snijvlak van recht en psychologie. Haar belangstelling gaat in het bijzonder uit naar (de effectiviteit van) consumentenbescherming door middel van informatie. Zij bestudeerde bijvoorbeeld de effectiviteit van ‘financiële bijsluiters’ die consumenten moeten informeren over financiële producten en houdt zich momenteel hoofdzakelijk bezig met misleidende voedselverpakkingen.

2. Methode(n) van empirisch-juridisch onderzoek
Tekstuele analyse (analyse van de begrijpelijkheid van teksten).

3. Een of twee (empirisch-juridische) kernpublicaties
C.E. de Jager, Consumentenbescherming door informatie? Een analyse van 30 jaar beleid voor korte precontractuele informatiedocumenten over complexe financiële producten in Europa, Engeland, Nederland en Duitsland (dissertatie Groningen), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2018 (Civilologie, Vol. 9).  

C.E. de Jager, ‘Essentiële Beleggersinformatie zo begrijpelijk voor consumenten als de Europese wetgever beoogt? Een tekstuele analyse van tien documenten’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2019(2), p. 53-65.

Onderzoeksproject
Hierbij informatie over mijn onderzoek naar misleidende voedselverpakkingen.

Laatst gewijzigd:14 mei 2020 15:30