Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre of Energy Law and Sustainability Energierecht op locatie

Programma Energierecht op Locatie

NOvA 60 punten
NOvA 60 punten

Modules:

I. Inleiding Energierecht, EBN Utrecht

II. Elektriciteit en Klimaat, Nuon Amsterdam

III. Regulering van de Gasketen, Gasunie Groningen

IV. Netwerkregulering, TenneT Arnhem

V. Toezicht en Mededinging, ACM Den Haag

VI. Energiehandel, Houthoff Buruma Amsterdam

I. Inleiding Energierecht

6 NOvA-punten

Locatie:

EBN – Utrecht

Datum: 9 november 2018

Inhoud:

 • Ontwikkeling van de energiesector: techniek, beleid en recht
 • Van nutsbedrijf tot internationale markt: betekenis van het EU liberalisatieproces voor het energie- en klimaatrecht
 • De energiemarkt vanuit een economisch perspectief
 • De energiemarkt en de rol van de Staat

II. Elektriciteit en Klimaat

12 NOvA-punten

Locatie:

Nuon - Amsterdam

Datum: 22 en 23 november 2018

Inhoud:

 • Betekenis Europese richtlijnen
 • Elektriciteitsproductie, levering en Supplier of Last Resort
 • Warmtelevering, tarieven en toezicht
 • Instrumenten ter bevordering van duurzame energiebronnen
 • Regulering offshore windenergie en decentrale energieopwekking
 • Energie-efficiëntie en energiebesparing
 • Emissiehandel; afvang, transport en opslag CO2

III. Regulering van de Gasketen

12 NOvA-punten

Locatie:

Gasunie - Groningen

Datum: 31 januari en 1 februari, 2019

Inhoud:

 • Koolwaterstoffenrichtlijn, Mijnbouwwet en Gaswet
 • Contracts- en samenwerkingsvormen in de upstream sector
 • LNG en gasopslag
 • Gashandel, TTF en gasprijs
 • Gaslevering en gasleveringscontracten
 • Nieuwe gassen

IV. Netwerkregulering

12 NOvA-punten

Locatie:

TenneT – Arnhem

Datum: 28 en 29 maart 2019

Inhoud:

 • Netbeheer en aanwijzing netbeheerders
 • Netwerkregulering en tariefregulering netbeheerders
 • Balancering en flexibiliteit
 • Interconnectoren, directe lijnen, gesloten distributiesysteem en smart grids
 • Eigendom, overdracht en registratie van netten
 • Graafschades

V . Toezicht en Mededinging in de Energiesector

12 NOvA-punten

Locatie:

ACM- Den Haag

Datum: 23 en 24 mei 2019

Inhoud:

Toezicht en mededinging in de energiesector

 • Toezicht in de Nederlandse energiesector – toezichthouders en hun bevoegdheden
 • Handhaving – algemeen en sectorspecifiek
 • Europees en Nederlands mededingingsrecht
 • Staatssteun, Joint Ventures en langetermijncontracten
 • Case study

VI. Energiehandel

6 NOvA-punten

Locatie:

Houthoff Buruma – Amsterdam

Datum: 27 juni 2019

Inhoud:

 • Handelsplaatsen en energiebeurzen
 • Handel in energy, CO2 emissierechten en groencertificaten en derivaten
 • Standaardcontracten: EFET
 • Transparantie: REMIT

Laatst gewijzigd:07 februari 2020 12:33