Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Jaap Jansen wint Gascaria masterscriptieprijs 2022

23 mei 2022

Jaap Jansen kreeg de scriptieprijs van de Stichting Gascaria toegekend voor zijn masterscriptie ‘My tale was heard, and yet it was not told': Verdachten, daders en veroordeelden als actoren in literaire verhalen. Jansen studeerde in september 2021 af in de Master Rechtswetenschappelijk onderzoek met deze scriptie op het snijvlak van recht en literatuur. De uitreiking vond plaats in Rotterdam op 16 mei 2022.

De Stichting Gascaria heeft als doelstelling het bevorderen van de studie naar het recht in relatie tot de humaniora en al hetgeen hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Dat is één van de criteria waarop de scripties worden beoordeeld. De andere zijn: originaliteit van vraagstelling, methode en onderzoek, de inhoudelijke kwaliteit van het onderzoek en de kwaliteit van de vorm en taal van de scriptie.

Jansen: 'Mijn scriptieonderwerp bevindt zich op het terrein van law and literature. Het onderzoek ziet op de impact van de opsporing, de vervolging en de bestraffing op het zelfbeeld van justitiabelen. Deze impact wordt niet psychologisch of sociologisch benaderd, maar narratologisch: als we iemands autobiografie als een verhaal beschouwen, dan kunnen we niet alleen onderzoeken hoe de betrokkene zichzelf als verteller presenteert (bijvoorbeeld betrouwbaar of meewerkend), maar ook als personage (bijvoorbeeld een pechvogel of een briljant delictpleger). Een dergelijk narratologisch perspectief is nieuw in de context van het strafrecht.' Jansen is momenteel aan onze faculteit verbonden als junior-docent bij de vakgroep Rechtsfilosofie.

Uit het juryrapport: De scriptie laat mooi zien hoe het incorporeren van een juridisch kader, in dit geval het strafrechtelijke, in een literatuurtheoretisch perspectief tot vernieuwing en verdieping kan leiden.' De Gascaria masterscriptieprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.000,- verbonden.

Jaap Jansen krijgt de Gascaria masterscriptieprijs uitgereikt
Jaap Jansen krijgt de Gascaria masterscriptieprijs uitgereikt

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:17 juli 2023 11:33

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...