Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News

Michel Vols nieuw lid De Jonge Akademie

08 december 2020

Hoogleraar openbare-orderecht Michel Vols is toegelaten tot De Jonge Akademie. De Jonge Akademie (DJA) is een platform binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) met jonge topwetenschappers die een vernieuwende visie hebben op wetenschap en wetenschapsbeleid. De Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van wetenschap en maatschappij en interdisciplinariteit.

Elk jaar kiest DJA 10 nieuwe leden uit onderzoekers die minder dan 10 jaar geleden zijn gepromoveerd. Het lidmaatschap duurt vijf jaar. De officiële installatie van de nieuwe leden vindt plaats op 23 maart 2021. Naast het nieuwe lidmaatschap van De Jonge Akademie was Vols ook al lid van de Young Academy Groningen (YAG), een platform van talentvolle jonge onderzoekers aan de RUG dat wetenschappers van verschillende vakgebieden wil verenigen.

Prof. Michel Vols
Prof. Michel Vols

Michel Vols studeerde aan de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Aan onze faculteit voltooide hij in 2008 cum laude de onderzoeksmaster Rechtswetenschappelijk Onderzoek, waarin hij zich specialiseerde in het openbare-orderecht en bestuursrechtelijke (gemeentelijke) handhaving. Hij promoveerde in 2013 op zijn onderzoek 'Woonoverlast en het recht op privéleven. De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België'.

Vols is als onderzoeker actief binnen het RUG Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en verricht onderzoek naar handhaving van de openbare orde en de aanpak van overlast. Dit onderzoek wordt onder meer gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In 2015 verkreeg hij een VENI-subsidie. Voor zijn wetenschappelijk werk ontving Vols in 2016 zowel de Gratama Wetenschapsprijs als het Nicolaas Mulerius Stipendium. Vols is in 2016 benoemd als lid van de Young Academy Groningen, "the club for the University’s most talented, enthusiastic and ambitious young researchers".

In 2016 ontving Vols het Nicolaas Muleriusstipendium voor zijn onderzoek. Dankzij onder meer dat geld kon hij in 2019 de website overlastadvies.nl lanceren. Met de site kunnen burgers die overlast van hun buren hebben een gratis gepersonaliseerd advies ontvangen.

In 2020 ontving Vols een Europese ERC Starting Grant ter waarde van anderhalf miljoen euro. Daarmee onderzoekt hij in hoeverre het nationale en internationale recht en mensenrechten bescherming bieden tegen een impactvolle maatregel als een huisuitzetting.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:08 december 2020 10:35

Meer nieuws