Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

Subsidie KNAW voor verbetering waterkwaliteit in Indonesië

27 november 2019

De KNAW heeft in het kader van het programma ‘Anticipation Grants Indonesia – The Netherlands (ANGIN)’ een project gehonoreerd van een consortium onder leiding van mr. Albertjan Tollenaar. Dit consortium gaat onderzoek doen naar de manier waarop het recht bij kan dragen aan de verbetering van de waterkwaliteit in Indonesië. Gebrekkige waterkwaliteit vormt een grote bedreiging in grote delen van de wereld. Toegang tot schoon water is niet voor niets gedefinieerd als één van de sustainable development goals.

De rol van het recht bij watervervuiling
In Indonesië is dit probleem niet anders. Veel gemeenschappen zijn afhankelijk van oppervlaktewater, dat vaak vervuild is door industrie, landbouw en huishoudens. Weliswaar is er veel technische kennis over de oorzaken en gevolgen van watervervuiling, maar wat ontbreekt is de schakel naar concreet beleid. Daarbij komt ook de rol van het recht in beeld. Hoe ziet het reguleringskader eruit? Wordt daarin voldoende rekening gehouden met de bekende oorzaken van vervuiling? In hoeverre kan de handhaving van die regels worden afgedwongen? Op welke wijze kunnen burgers een eventueel recht op schoon water realiseren? En welke rol spelen non-gouvernementele organisaties daarbij? Deze en andere vragen komen in dit project aan de orde.

Consortium
De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (Erna Dyah Kusumawati, Marlies Hesselman en Albertjan Tollenaar), werkt in dit project nauw samen met de Radboud Universiteit Nijmegen (Gertjan Geerling), Sebelas Maret University (Paramita Rahayu) en Institut Teknologi Bandung (Anindrya Nastiti). Voor dit project wordt een aantal expertmeetings georganiseerd en worden Indonesische collega’s uitgenodigd voor een onderzoeksverblijf in Nederland.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws