Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

Studente Researchmaster Anna Keuning wint Scriptieprijs VanEps Kunneman VanDoorne

18 december 2019
Anna Keuning

Researchmasterstudente Anna Keuning ontving de scriptieprijs VanEps Kunneman VanDoorne 2019 voor haar scriptie over de afschaffing van het rechtsmiddel verzet in Aruba. De aanleiding voor het scriptieonderzoek was het voornemen van de Arubaanse wetgever om het rechtsmiddel verzet af te schaffen, met het enige argument dat het rechtsmiddel weinig gebruikt werd in de praktijk.

Verzet is het rechtsmiddel dat openstaat voor verdachten die bij hun vonnis in eerste aanleg niet ter zitting zijn verschenen. Vervolgens krijgen ze een volledig nieuwe kans de zaak opnieuw te laten berechten in hun aanwezigheid door verzet aan te wenden.

Vorig jaar is Anna aan de University of Aruba begonnen als exchange student, en dat beviel zo goed dat ze besloot de gehele master Arubaans recht af te ronden. 'Het hoofddoel van het onderzoek was om te kijken of het rechtsmiddel in de praktijk gemist zou kunnen worden of niet. Aan de hand van de resultaten heb ik een advies gegeven aan de wetgever over de mogelijke verbeterpunten voor de gehele procedure', aldus Anna.

Anna Keuning volgt de Researchmaster in het kader van een samenwerkingsverband tussen de Erasmus School of Law en de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG.

Zie ook het bericht op de website van de Erasmus School of Law.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws