Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

Recht, ICT & Circulaire Economie erkend door Ellen MacArthur Foundation

05 juli 2019
Mr. Rosalie Koolhoven

De Ellen MacArthur Foundation, de stichting die tot doel heeft met het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld te werken aan een circulaire economie, heeft in haar 'Learning Landscape' het vak Recht, ICT & de Circulaire Economie van Rosalie Koolhoven uit de Master IT-Recht opgenomen.

Het vak - kortweg RICE - combineert ontwikkelingen op IT-gebied die bijdragen aan verduurzaming met privaatrechtelijke vragen die daaruit voortvloeien. Geplande productveroudering, de duiding van platforms voor de deeleconomie en smart city governance, het gebruik van 'slimme' zaken voor product-as-a-service bedrijfsmodellen en initiatieven zoals het Madaster voor urban mining zijn een greep uit de onderwerpen die aan bod komen.

ellen macarthur foundation

De sectie IT-recht is verheugd met de vermelding. 'De Ellen MacArthur Foundation is een belangrijke bron voor overheden en het bedrijfsleven. Op Europees niveau met 'Closing the loop' en nationaal niveau met 'Nederland Circulair in 2050' zien we het streven naar circulariteit steeds meer op de voorgrond treden. Het is daarbij belangrijk te kijken naar de rechtsgevolgen van nieuwe verdienmodellen en de tussenkomst van online bemiddelaars en tussenpersonen', aldus Rosalie Koolhoven, initiatiefnemer van het vak. 'Als de transitie naar de circulaire economie voor 2050 een feit moet zijn, zullen onze studenten tijdens hun werkzame leven bedrijven die circulair werken moeten kunnen adviseren of bijstaan.'


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws