Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

Onderzoek naar de Juridische aspecten van Smart Mobility: twee vacatures

17 december 2019

Samen met de Hanzehogeschool, Noorderpoort en 18 regionale partners heeft de Rijksuniversiteit Groningen eerder dit jaar een grote subsidie van NWO en TKI Dinalog ontvangen voor het starten van een proeftuin voor transport en mobiliteit.

Het project SMiLES (Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability) focust zich op open logistieke en mobiliteitsnetwerken waarin concepten van de deeleconomie centraal staan.

Binnen het project wordt vanuit de Faculteit Rechtsgeleerdheid door mr. Aline Klingenberg en mr. Rosalie Koolhoven onderzoek verricht naar het faciliteren van deelplatformen middels het delen van informatie door 5G.

Er wordt o.a. gekeken naar de juridische obstakels bij gedeelde mobiliteit en logistiek. Onderdelen hiervan zijn de bescherming van gegevensuitwisseling en de wijze waarop de relaties tussen partijen gereguleerd zijn of zouden kunnen worden. De resultaten van het onderzoek leveren een juridisch kader op dat als blauwdruk kan dienen voor duurzame, technische en economische innovatie in mobiliteit.

Op dat gebied zijn twee vacatures beschikbaar:

Junior onderzoeker Juridische aspecten van Smart Mobility -SMiLES- (1,0 fte) (219629)

Promovendus Juridische aspecten van Smart Mobility -SMiLES- (1.0 FTE)


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:14 oktober 2020 13:23

Meer nieuws