Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

Marc Hertogh en Aurelia Colombi Ciacchi speerpunt hoogleraren sectorplan Rechtsgeleerdheid

12 december 2019

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 6 miljoen euro per jaar (2019 t/m 2024) toegekend aan de juridische faculteiten in Nederland. Het geld is bestemd voor onderzoek. Voor onze faculteit betekent dit een toezegging van 650.000 euro per jaar.

Gezamenlijk hebben de faculteiten onderzoeksprioriteiten vastgesteld en vijf speerpunten van onderzoek gedefinieerd: conflict oplossende instituties, Digital Legal Studies, Empirical Legal Studies, herijking van publieke belangen in private verhoudingen en transformatieve werking van globalisering in het recht.

Prof. Marc Hertogh en prof. Aurelia Colombi Ciacchi
Prof. Marc Hertogh en prof. Aurelia Colombi Ciacchi

Onze faculteit zal bijdragen aan de speerpunten Empirical Legal Studies en Herijking van publieke belangen in private verhoudingen. Prof. Marc Hertogh en prof. Aurelia Colombi Ciacchi zijn aangesteld als speerpunt hoogleraren.

Hertogh: ‘Binnen het speerpunt Empirical Legal Studies wordt gewerkt aan het uitvoeren, samenbrengen en integreren van empirisch onderzoek naar de effecten van het recht op verschillende rechtsgebieden. Hierbij wordt aandacht besteed aan de impact van het recht voor: de gebruikers van het recht, het vertrouwen in het rechtssysteem en de betekenis van publieke belangen in private verhoudingen’.

Het onderzoek binnen dit speerpunt wordt gecoördineerd vanuit een nieuw platform, het Groningen Centre for Empirical Legal Research (GELR). Dit platform zal functioneren als extern expertisecentrum en als helpdesk voor alle facultaire onderzoekers (voor onder meer praktische en methodologische ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van empirisch-juridisch onderzoek).

Colombi Ciacchi: ‘Binnen het speerpunt Herijking van publieke belangen in private verhoudingen wordt, tegen de achtergrond van paradigmatische verschuivingen in het publieke en private domein, innovatief en proactief onderzoek verricht naar nieuwe reguleringsmodellen, instituties en instrumenten om op die wijze bij te dragen aan de oplossing van een aantal urgente maatschappelijke problemen’.

Voor dit speerpunt werken we samen met de Erasmus School of Law.

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws