Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Europese Commissie selecteert Hans Vedder als Non-Governmental Advisor

03 juli 2019
Prof. mr. dr. H.H.B. Vedder

Hoogleraar economisch recht Hans Vedder is door de Europese Commissie voor het komend jaar 2019/2020 geselecteerd als Non-Governmental Advisor in het kader van de International Competition Network (ICN-NGA). Binnen de Europese Commissie is het directoraat-generaal mededinging verantwoordelijk voor het handhaven van de mededingingsregels, zoals het kartelverbod en het verbod op misbruik van een machtspositie.

D-G Mededinging werkt met vele andere mededingingsautoriteiten internationaal samen in het kader van het International Competition Network. In verschillende werkgroepen wordt gesproken over gezamenlijke uitdagingen ten aanzien van de strijd tegen kartelvorming; hoe om te gaan met economische machtsposities en hoe het toezicht op grote fusies en overnames zo goed mogelijk kan plaatsvinden.

Hans Vedder zal de Commissie bijstaan bij het bepalen van haar inbreng in de vele discussies die plaatsvinden in het ICN. Deze gaan bijvoorbeeld om de vraag hoe het mededingingsrecht het best kan worden toegepast op grote en machtige internetondernemingen, of wat het best werkt in de strijd tegen kartelvorming.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:26 februari 2021 11:34

Meer nieuws