Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel News News Archive

Edwin Woerdman: ‘Voorgenomen CO2-taks problematisch, we moeten juist blij zijn met lage CO2-prijs’

Oratie prof. dr. E. Woerdman: Energietransitie en klimaatbeleid: tussen marktwerking en overregulering
20 maart 2019
Prof. dr. Edwin Woerdman

Download hier de volledige oratie: Energietransitie en klimaatbeleid: tussen marktwerking en overregulering

Begin deze eeuw heeft de Europese Unie marktwerking in het klimaatbeleid geïntroduceerd door emissiehandel mogelijk te maken. Die markt voor emissierechten heeft regels nodig om te kunnen functioneren, maar nu dreigt overregulering waardoor de energierekening verder kan stijgen. Dat betoogt Edwin Woerdman, hoogleraar Regulering en Markten aan de Rijksuniversiteit Groningen, in zijn oratie op dinsdag 26 maart.

Een recent voorbeeld is de voorgenomen CO2-taks voor bedrijven. Die extra heffing is op korte termijn effectief maar wringt op lange termijn, stelt Woerdman. Het doel van de Europese Richtlijn inzake emissiehandel is namelijk het kosteneffectief reduceren van broeikasgasemissies, niet het realiseren van een bepaalde CO2-prijs.

Kunstmatige prijsverhoging

De huidige marktprijs voor emissierechten is ongeveer 20 euro. De Nederlandse regering wil een CO2-prijs voor elektriciteitsproducenten die oploopt tot 43 euro in 2030. GroenLinks en diverse economen willen al in 2021 beginnen met een prijs van 50 euro voor de industrie. Woerdman: ‘Samen met extra subsidies zou zo’n hogere CO2-prijs bijvoorbeeld innovatieve technieken moeten stimuleren, zoals CO2-afvang en opslag waarvan de kosten al snel boven de 60 euro per ton liggen. Het gevolg van een extra CO2-taks is echter dat de samenleving straks meer betaalt voor emissiereducties die goedkoper gerealiseerd hadden kunnen worden.’

Razendsnel dalende kosten

Het kunstmatig verhogen van de CO2-prijs negeert bovendien de razendsnel dalende kosten van CO2-vrije energietechnologie, benadrukt Woerdman. ‘De samenleving moet juist blij zijn met een lage CO2-prijs. Het is een signaal dat technologische vooruitgang effectief is om de emissiereductiekosten laag te houden, ondanks de steeds scherpere klimaatdoelen.’

Het streven van ondernemers naar innovatiewinsten op basis van goedkope CO2-vrije energietechnologie zal een grotere rol gaan spelen in de energietransitie dan de CO2-prijs, verwacht Woerdman. ‘De introductie en verspreiding van dergelijke technologie zal waarschijnlijk zo snel gaan dat de uitstoot van broeikasgassen in Europa onder de Europese emissiereductiedoelen zal blijven, niet alleen in 2020 maar ook in 2030 en daarna.’

Over Edwin Woerdman

Edwin Woerdman (1970) is per 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar Markten en Regulering aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. In deze leerstoel staat economisch onderzoek centraal naar de efficiëntie van de regulering van markten. Woerdman is bovendien codirecteur van het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability (GCELS) sinds 2007.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws