Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawActueelNewsNews Archive

Wetsvoorstel vermogensbeheer minderjarigen naar aanleiding van onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

06 juli 2018

Minister Sander Dekker van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft nieuwe wetgeving aangekondigd die de regeling van toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen beoogt te wijzigen. Het concept wetsvoorstel is gebaseerd op een onderzoek naar dit onderwerp dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd door onderzoekers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoeksrapport verscheen vorig jaar.

Financieel toezicht

De meeste minderjarigen hebben geen groot vermogen. Het komt echter voor dat zij vermogen erven of dat zij een uitkering ontvangen vanwege letselschade. In deze situaties is het van belang dat het vermogen goed wordt beheerd tot het kind meerderjarig is. Meestal zijn het de ouders die het vermogen beheren, in sommige gevallen zijn het voogden. De kantonrechter kan toezicht houden op het vermogensbeheer.

Bestaande regeling van toezicht op vermogensbeheer

Sinds 1964 is niet meer integraal gekeken naar de regeling van toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen. In het personen- en familierecht is wel veel andere regelgeving veranderd. Hierdoor loopt de regelgeving met betrekking tot vermogensbeheer bij minderjarigen niet meer in de pas. Bovendien is uit eerder Gronings dissertatie-onderzoek gebleken dat het toezicht van de kantonrechter op vermogensbeheer over erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen niet effectief is. Met name in gevallen waarin kinderen erven in de nalatenschap van één van hun ouders, is er meestal geen enkel toezicht op de wijze waarop hun aanspraken worden beschreven of veiliggesteld. Hierdoor lopen minderjarigen het risico dat zij schade lijden of dat hun aanspraak zelfs teniet gaat. Dit is uiteraard niet de bedoeling van de wetgever. Daarom zal er nog eens goed gekeken moeten worden naar de regeling van toezicht en de effectiviteit daarvan.

Contouren wetsvoorstel

Het onderzoek verricht door de Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid betreft niet alleen toezicht op het beheer van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen, maar gaat ook over daarmee verband houdende onderwerpen als ouderlijk vruchtgenot, testamentair bewind, een aanspraak van kinderalimentatie in het erfrecht en verjaringstermijnen die gelden voor minderjarigen. Het concept wetsvoorstel zal vermoedelijk nog dit jaar verschijnen en zal ook de genoemde verband houdende onderwerpen betreffen.

Het onderzoek ‘Toezicht op het bewind van ouders en voogden op het vermogensbeheer van minderjarigen’ is verricht door mr. J.H.M. ter Haar, Prof. mr. W.D. Kolkman, Prof. mr. W.M. Schrama en Prof. mr. L.C..A. Verstappen. Aanleiding voor dit onderzoek was de dissertatie ‘Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen’ van mr. J.H.M. ter Haar, dat in 2013 verscheen.

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:12 augustus 2019 08:50

Meer nieuws