Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawActueelNewsNews Archive

RUG en NHL Stenden starten Werkplaats Openbaar Bestuur Noord-Nederland

05 december 2018
Richard Delger

Op dinsdag 4 december 2018 ondertekenden de decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), prof. mr. Jan Berend Wezeman, en de directeur van de Thorbecke Academie van NHL Stenden, drs. Richard Delger MA, een convenant tussen RUG en NHL Stenden. Daarmee gaven ze het sein voor de start van de Werkplaats Openbaar Bestuur Noord-Nederland. De doelstelling van de Werkplaats is het stimuleren van onderwijs en onderzoek voor overheden in Noord-Nederland. Daarvoor is ca. een half miljoen euro beschikbaar.

Jan Berend Wezeman
Jan Berend Wezeman

De Werkplaats Openbaar Bestuur Noord-Nederland richt zich op de grote vragen waar het decentraal bestuur in Noord-Nederland het komende decennium voor zal worden gesteld. Kennisontwikkeling en academisch onderzoek worden mede op basis van onderzoeksinitiatieven via concrete projecten vertaald naar een breed aanbod aan cursussen, trainingen, lezingen en publicaties. Medewerkers van de Thorbecke Academie in Leeuwarden en de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde in Groningen zetten zich in voor een breed aanbod aan de noordelijke overheden.

Met een mix van actualiteitencursussen, verdiepende bijeenkomsten en bijpraatsessies en door middel van publicaties en onderzoeksrapporten worden de noordelijke overheden ondersteund in hun werkzaamheden en voorbereid op de uitdagingen waar de overheid voor staat. Overheden kunnen een verzoek voor ondersteuning indienen bij een programmaraad die bestaat uit medewerkers van RUG en NHL Stenden.

Marian Haveman, voorzitter St. Garantiefonds Bestuursacademie Noord-Nederland
Marian Haveman, voorzitter St. Garantiefonds Bestuursacademie Noord-Nederland

Erfenis

Het beschikbare geld is de erfenis van de Bestuursacademie Noord-Nederland. Deze organisatie heeft rond 2010 haar activiteiten beëindigd. Het geld dat nu in de Werkplaats wordt geïnvesteerd is het restant van reserveringen die door de rechtsopvolgende Stichting Garantiefonds Bestuursacademie Noord-Nederland zijn beheerd om aanvullende uitkeringen te kunnen doen aan ex-werknemers van de Bestuursacademie. Met de overdracht van de erfenis wordt voldaan aan de statutaire opdracht om deze gelden ten goede te laten komen aan het noordelijk bestuursdienstonderwijs.

De ondertekening vond plaats in het Academiegebouw van de RUG op dinsdag 4 december om 17.00 uur in de Faculteitskamer Economie en Bedrijfskunde.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:05 december 2018 11:52

Meer nieuws