Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Redmar Wolf benoemd tot hoogleraar Algemeen Belastingrecht (kostprijsverhogende belastingen)

27 juni 2018

Prof. Redmar Wolf is per 1 juli 2018 benoemd tot hoogleraar Algemeen Belastingrecht, in het bijzonder kostprijsverhogende belastingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Wolf is al sinds 2017 verbonden aan de faculteit als universitair hoofddocent.

Prof. mr. dr. Redmar Wolf
Prof. mr. dr. Redmar Wolf

Redmar Wolf (Zwolle, 1966) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht en Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. In 2010 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over btw-carrouselfraude getiteld: Carrouselfraude. Een Europees probleem vanuit Nederlands perspectief; een analyse van fiscale regelgeving en jurisprudentie.

Van 2013 tot 2017 was hij als bijzonder hoogleraar Indirecte Belastingen verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn oratie, NL-omzetbelasting of EU-BTW?, in 2013 behandelde hij de samenloop tussen het Unierecht en de nationale regelgeving op het gebied van de btw/omzetbelasting. In zijn afscheidsrede in 2017, BTW in de USA?, ging hij in op een mogelijke invoering van een zogenoemde Destination Based Cash Flow Taxation in de USA.

BTW, overdrachtsbelasting en andere indirecte belastingen

Als hoogleraar Algemeen Belastingrecht zal Wolf onderwijs geven aan bachelor- en masterstudenten in de sectie Belastingrecht met een nadruk op de btw/omzetbelasting, overdrachtsbelasting en andere indirecte heffingen. Zijn onderzoek aan de RUG zal zich tevens richten op de gewenste aanpassingen aan het huidige btw-stelsel en alternatieve wijzen van belastingheffing (bijvoorbeeld de recent voorgestelde Digital Services Tax).

Wolf is als advocaat/belastingadviseur (Senior Counsel) verbonden aan Baker McKenzie Amsterdam. Hiernaast is hij raadsheer-plaatsvervanger bij de Belastingkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Contact en meer informatie


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws