Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Hans Vedder adviseert Tweede Kamer over Marktdominantie internet- en technologiebedrijven.

01 februari 2018
Prof. mr. dr. Hans Vedder
Prof. mr. dr. Hans Vedder

Hoogleraar Recht der Economische Ordening Hans Vedder nam op 31 januari deel aan een rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, op uitnodiging van de Tweede Kamer, om te praten over marktdominantie van internet- en technologiebedrijven.

Het betreft hier een deel van het mededingingsrecht dat sterk in beweging is en de toepassing ervan op een economische sector waar weinig eerdere toepassingservaring is. Ook de onzekere dynamiek heeft een extra grote invloed. Zo is de marktmacht van internetondernemingen als Google en Facebook niet onomstreden.

Gezien het verbod op misbruik van een machtspositie en de positie van kleinere spelers, verdient de zogeheten ‘meer economische benadering’ meer aandacht, vindt Vedder. Deze benadering komt er volgens de Europese Commissie op neer dat voor ingrijpen op grond van dit misbruikverbod alleen ruimte is als er negatieve effecten voor de consument zijn.

Het mededingingsrecht wordt toegepast op gevallen waarin grote internetondernemingen kleinere spelers inlijven (zoals in de Facebook/WhatsApp overname) of van de markt trachten te verdrijven (Google shopping). Het bewijzen van schade aan de consumentenwelvaart blijkt een relatief complexe aangelegenheid. De op dit moment aanhangige zaken bij de Commissie en nationale mededingingsautoriteiten laten volgens Vedder zien dat mededingingsautoriteiten voldoende toegerust zijn.

Lees hier de volledige Position paper van prof. Hans Vedder.

Laatst gewijzigd:10 oktober 2022 15:32

Meer nieuws