Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Europa ‘RECONNECTen’ met haar burgers: grote subsidie voor Groningse rechtenfaculteit

22 juni 2018

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een EU-subsidie van ruim een kwart miljoen euro ontvangen. Deze subsidie gaat naar het vier jaar durende multidisciplinaire onderzoeksproject RECONNECT, dat als ondertitel ‘Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and the Rule of Law’ heeft. RECONNECT wordt gecoördineerd door het Leuven Centre for Global Governance Studies (KU Leuven) en een groot aantal partnerinstellingen. In totaal heeft het RECONNECT-consortium met dit onderzoeksproject bijna 5 miljoen euro binnengehaald.

reconnect

De kloof tussen de EU en haar burgers

De Europese Unie (EU) staat voor grotere uitdagingen dan ooit. Een aantal crises in het recente verleden heeft laten zien dat er een kloof bestaat tussen aan de ene kant de zorgen en verwachtingen van Europese burgers en aan de andere het beleid en bestuur van de EU. Denk bijvoorbeeld aan de aanval op de onafhankelijkheid van rechters door de Poolse overheid, en de maatregelen die in Hongarije tegen ngo’s worden genomen. Wantrouwen jegens instituties slaat een steeds diepere kloof tussen de Unie en haar burgers. Om deze kloof te dichten, moeten we fundamenteel anders gaan denken over de huidige democratische architectuur van de EU en ons sterker gaan inzetten voor de rechtsstaat.

Tijd om te RECONNECTen

RECONNECT wil inzicht bieden in de uitdagingen waarvoor de EU zich momenteel geplaatst ziet, en ook oplossingen hiervoor bieden. RECONNECT richt zich expliciet op het versterken van de legitimiteit van de EU via democratie en de rechtsstaat. De onderzoekers willen een nieuw discours opbouwen voor Europa en zo de EU in staat stellen beter aan te sluiten bij de verwachtingen van haar burgers. In RECONNECT komen 18 wetenschappelijke partnerinstellingen uit 14 landen samen, waaronder de Groningse rechtenfaculteit.

Het project richt zich ten eerste op de invloed van mogelijke tegenstrijdigheden tussen enerzijds de principes van democratie en rechtsstaat in het EU-verdrag en anderzijds de manieren waarop deze in de verschillende lidstaten worden geïnterpreteerd en toegepast. Ten tweede willen de onderzoekers inzicht krijgen en bieden in hoe burgers democratie en rechtsstaat ervaren, en zodoende beoordelen in hoeverre deze percepties samengaan met of juist afwijken van Europese principes en praktijken. Om aan deze ‘mismatches’ te beantwoorden, worden vervolgens binnen RECONNECT, met de burger als focus, beleidsadviezen geformuleerd, communicatiestrategieën ontwikkeld en wijzigingen in het verdrag voorgesteld, met als uiteindelijke doel het vergroten van de legitimiteit van de EU.

Rechtsstatelijkheid

Prof. Dimitry Kochenov, adjunct-hoogleraar Europees Constitutioneel Recht aan de Groningse rechtenfaculteit, leidt een van de twee werkpakketten op het gebied van rechtsstatelijkheid. Het doel van deze werkpakketten is om het recht en de praktische werking van dit principe op de verschillende bestuursniveaus in de EU te documenteren en analyseren, met name in het licht van de huidige crisis in de rechtsstaat in Hongarije en Polen.

Professor Kochenov: ‘De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen loopt al een aantal jaren voorop in het onderzoek op het gebied van de rechtsstaat. Deze toewijding heeft in de afgelopen twee jaar geresulteerd in twee belangrijke publicaties, een van Cambridge en een van Oxford University Press. Met RECONNECT kunnen we deze bijzondere prestatie nog verder voortzetten.’

Een aantal van de wetenschappelijke partners in RECONNECT zijn: Bingham Centre for the Rule of Law (Londen), Central European University (Boedapest), Karelsuniversiteit Praag, University of Cambridge, Universiteit van Helsinki, Interdisciplinary Center Herzliya (Israël), Universiteit van Münster, Universiteit van Wenen, Vrije Universiteit Amsterdam.

Meer informatie vindt u op www.reconnect-europe.eu


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:26 juni 2018 08:43

Meer nieuws