Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Online cursus over rechten en plichten Algemene Verordening Gegevensbescherming

24 oktober 2017

Wat mag je wel en niet doen met klantgegevens? Hoe moet je ze bewaren? Een nieuwe gratis online cursus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geeft inzicht in de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van kracht wordt. De AVG is de belangrijkste wetswijziging met betrekking tot gegevensbescherming in 20 jaar. De cursus geeft bedrijven en instellingen inzicht in deze nieuwe verordening.

Ons leven is tegenwoordig vooral online georganiseerd. We gebruiken moderne technologieën om informatie te zoeken, te delen en op te slaan. Maar ook om te communiceren en onze bedrijven en organisaties draaiende te houden. Systemen en diensten in de publieke en private sector worden gebruikt om aanvragen in te dienen bij overheden, online aankopen te regelen, betalingen te verrichten, etc. Met deze handelingen worden diverse persoonsgegevens verzameld en bewaard. Maar zijn we ons bewust van de risico’s? Hoe beschermen we persoonsgegevens?

Waar gaat de AVG over?

De nieuwe verordening gegevensbescherming zorgt voor meer en strengere privacyregels, meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verwerken en strenger toezicht hierop. Deze nieuwe regels vereisen maatregelen en een aangepaste bedrijfsvoering. Organisaties die niet voldoen aan de nieuwe regels staan grote gevolgen te wachten, zoals complexe procedures en zware boetes. De AVG is niet alleen van toepassing op organisaties gevestigd in de EU, maar ook op organisaties uit derde landen die gegevens van EU burgers verwerken.

Voorbereiden met unieke, online en gratis cursus

De RUG heeft een unieke online cursus ontwikkeld waarin de verschillende rechten en verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden uitgelegd. De (gratis) cursus geeft inzicht in het implementeren van de AVG in de bedrijfsvoering om te kunnen voldoen aan de AVG.

De cursus is ontwikkeld voor bedrijven, overheden, studenten en iedereen die meer te weten wil komen over gegevensbescherming en de AVG.

Aanmelden voor de Massive Open Online Course ‘Understanding the General Data Protection Regulation’.

Meer informatie:
Security, Technology and e-Privacy (STeP) research group, Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Melania Tudorica

avg
avg

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 juli 2018 10:55
printView this page in: English

Meer nieuws