Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Seminar Juridische aspecten bescherming kinderen tegen tabaksgerelateerde schade

30 mei 2017
tobacco

Op dinsdag 27 juni 2017 organiseert de Rijksuniversiteit Groningen een seminar over de juridische aspecten van het beschermen van kinderen tegen tabaksgerelateerde schade.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven jaarlijks zes miljoen mensen als gevolg van tabaksgerelateerde ziekten. Vooral kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Zij kunnen zich vaak niet onttrekken aan situaties waarin wordt gerookt, worden door de industrie gezien als ‘vervangende rokers’ en zijn in sommige landen werkzaam in de tabaksindustrie. Amerikaans onderzoek laat zien dat 90% van alle rokers begint voor hun 18e levensjaar.

Overheden hebben een breed scala aan beleidsmaatregelen aangenomen om kinderen tegen schade door tabak te beschermen. Denk hierbij aan rookverboden, bescherming tegen meeroken en verpakkingsvoorschriften.

In brede zin gaat het seminar op dinsdag 27 juni a.s. over de verantwoordelijkheid van private actoren om (gezondheids)schade te voorkomen, de positie van ongeboren kinderen onder het mensenrechtensysteem, beginselen als best interest of the child en autonomie, en de toepassing van mensenrechten op de complexe problematiek van chronische zorg en de noodzaak om kinderen te beschermen tegen ziektebeelden die zich vaak pas veel later openbaren.

Een interessante bijeenkomst met aansprekende sprekers als Prof. Anton Kunst van het Academisch Medisch Centrum en Prof. Ton Liefaard van de Universiteit Leiden. Kijk hier voor meer informatie over het seminaar, het programma en de sprekers.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 juli 2018 10:55

Meer nieuws