Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Michel Vols overhandigt boek over malafide pandeigenaren aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

09 oktober 2017
Michel Vols
Michel Vols

Vandaag overhandigt prof. Michel Vols, hoogleraar openbare-orderecht bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid, het boek ‘De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet’ aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Mogelijkheden tot aanpak huisjesmelkers nog te weinig ingezet

De presentatie vindt plaats tijdens het symposium omtrent de Handhaving van de Woningwet bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. Het boek, geschreven door onderzoekers van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen, toont aan dat nieuwe mogelijkheden om huisjesmelkers aan te pakken nog te weinig worden ingezet door lokale overheden.

‘Malafide pandeigenaren moeten én kunnen harder worden aangepakt’

Vols: ‘We hebben het in ons onderzoek vooral over malafide pandeigenaren. Ons onderzoek laat zien dat in een groot deel van de Nederlandse gemeenten huisjesmelkers leefbaarheidsproblemen veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat veel te hoge huren worden gevraagd, er gevaarlijke situaties ontstaan vanwege achterstallig onderhoud en er te veel bewoners op te weinig vierkante meters wonen. Deze groep overtreders moet én kan veel strenger worden aangepakt. We zien in de praktijk dat burgemeester en wethouders nog te weinig kennis hebben van de beschikbare instrumenten om hiermee aan de slag te gaan. Met dit rapport hopen we daar verandering in te brengen’.

Aanleiding onderzoek

Op 1 januari 2015 trad de wet ‘Versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet’ in werking. Deze wet beoogt gemeenten meer slagkracht te bieden bij het aanpakken van malafide pandeigenaren. Zo werd er een bestuurlijke boete geïntroduceerd, zijn de instrumenten sluiting en beheerovername beter toepasbaar gemaakt en de zorgplicht voor pandeigenaren verduidelijkt.

Om een goed beeld te krijgen van de werking van dit nieuwe instrumentarium, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd om onderzoek te doen naar de werking van al deze instrumenten in de praktijk. Vols en zijn onderzoeksteam verrichten onder meer een groot jurisprudentieonderzoek, enquêteren vijftig Nederlandse gemeenten, interviewden bijna twintig gemeenteambtenaren en bezochten diverse Nederlandse probleemwijken. Het boek biedt daarmee een rijk overzicht van de wijze waarop lokale overheden trachten huisjesmelkers en andere malafide pandeigenaren aan te pakken.

Het onderzoek is in boekvorm uitgegeven door Boom Juridische uitgevers, binnen de NILG serie Openbare orde & Veiligheid. De open access versie van het boek is te downloaden op de site van de Rijksoverheid.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:09 oktober 2017 10:31

Meer nieuws