Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

‘Landjepik’: kan dat zomaar? Gratamasubsidie voor Björn Hoops

09 mei 2017

Nieuw onderzoek naar verkrijgende verjaring, in het bijzonder de gevolgen van ‘landjepik’

Björn Hoops
Björn Hoops

Promovendus en docent Björn Hoops heeft een subsidie toegekend gekregen van de Gratama stichting voor zijn onderzoeksvoorstel ‘Landjepik’. Het project betreft de diefstal van grond van iemand anders, oftewel ‘landjepik’. Bijvoorbeeld doordat burgers gemeentegrond in bezit nemen om hun tuin uit te breiden of het hek verplaatsen om hun eigen erf ten nadele van hun buurman te vergroten.

Na 20 jaar ‘landjepik’ eigenaar van grond, zonder registratie

Juridisch brengt dit ‘landjepik’ met zich dat de 'landjepikker' na 20 jaar eigenaar wordt van de grond. Juristen noemen deze verkrijging van eigendom 'verkrijgende verjaring'. Het gevolg is dat de vorige eigenaar zijn eigendom verliest (wat overigens wél gerechtvaardigd kan worden). Het probleem is vooral dat deze verkrijging niet geregistreerd hoeft te worden en desondanks tegenover iedereen werkt. Dit brengt met zich dat de Basisregistratie Kadaster onjuist weergeeft wie eigenaar is en dat zelfs kopers die op de informatie van het Kadaster vertrouwen, geen eigenaar kunnen worden. Daarnaast moet de voormalige eigenaar die nog geregistreerd staat als eigenaar, nog steeds de belastingen betalen die betrekking hebben op de grond.

Omvang van het probleem

Met het project wil Hoops (ondersteund door prof. Leon Verstappen) aan de ene kant een schatting maken van hoe vaak en in welke situaties ‘landjepik’ voorkomt. Met de verkregen subsidie worden student-assistenten aangesteld met wie ingeschreven verkrijgingen, kadastrale kaarten en satellietfoto’s geanalyseerd zullen worden. Zo kan worden ingeschat hoe groot het probleem daadwerkelijk is.

Aan de andere kant wil Hoops op zoek gaan naar oplossingen voor het probleem. Hiervoor is een internationale onderzoeksgroep opgericht die onderzoek gaat doen naar ‘landjepik’ in ten minste 13 stelsels. In mei 2018 zal een internationale conferentie worden georganiseerd in Groningen.

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:11 mei 2017 09:43

Meer nieuws