Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Gepromoveerde Daisy Tempelman is dé juridische expert op gebied van gaskwaliteit

18 april 2017

Daisy G. Tempelman heeft haar proefschrift over aansprakelijkheid voor schade ontstaan door groen-gasinvoeding en waterstofbijmenging met verve verdedigd. Met het voltooien van het proefschrift, getiteld Alternatieve Gassen en Aansprakelijkheid: de Nederlandse gasketen in een geliberaliseerde markt: contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van groen-gasinvoeding en waterstofbijmenging, is Daisy de juridische expert op het gebied van gaskwaliteit.

Tempelman’s proefschrift behandelt de vraag wie aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die ontstaat door groen-gasinvoeding en waterstofbijmenging. Allereerst worden de Europese en Nederlandse ontwikkelingen besproken in de gassector, in het bijzonder het proces van Europese marktintegratie en -liberalisatie waarbij de aandacht voornamelijk uitging naar het Nederlandse liberaliseringsproces.

cover proefschrift Tempelman

Marktliberalisatie

Als gevolg van de marktliberalisatie is het aantal actoren toegenomen en heeft er een verschuiving van verantwoordelijkheden plaatsgevonden. Deze verantwoordelijkheden liggen deels in de wet verankerd en deels in contracten besloten. Om deze reden worden de wettelijke taken en bevoegdheden en de contractuele relaties besproken. De contracten worden voor zover mogelijk privaatrechtelijk gekwalificeerd en kort inhoudelijk behandeld waarbij de aandacht uitgaat naar de afspraken omtrent aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

De grondslagen voor de wettelijke aansprakelijkheid worden ook besproken. In het bijzonder de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken, gebrekkige opstallen, gevaarlijke stoffen en producten. Tevens wordt de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad behandeld. Om de centrale vraag te beantwoorden is gekozen voor een casusgerichte aanpak en worden twee scenario’s geschetst die antwoord geven op de hoofdvraag. In beide scenario’s lijdt de eindgebruiker schade. Een van de conclusies is dat de onderliggende contractuele verhoudingen niet alle situaties van aansprakelijkheid helder afbakenen. Daarnaast bevat de overeenkomst tussen regionale netbeheerder en kleinverbruikers een clausule die vernietigbaar is omdat deze onredelijk bezwarend is. Verder kan de producent worden aangesproken op grond van productaansprakelijkheid wanneer hij gas invoedt dat afwijkt van de criteria, maar indien hij kan aantonen dat hij dit gebrek niet kende, noch hoefde te kennen bestaat er een redelijke kans dat hij niet aansprakelijk te stellen is.

Omtrent de aansprakelijkheid van de regionale netbeheerder bestaat er een discrepantie bestaat tussen de Gaswet en het Burgerlijk Wetboek. Met betrekking tot de risicoaansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en gebrekkige opstallen zal op grond van het BW een netbeheerder niet langer verantwoordelijk zijn wanneer het gaat om het deel van de gasleiding dat een gebouw of werk binnengaat, terwijl de Gaswet deze grens legt bij de meetinrichting.

Het proefschrift is uitgebracht door Wolf Legal Publishers met ISBN 9789462403796 en is daar te bestellen.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:12 juli 2018 09:19

Meer nieuws