Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Oproep: discussieer mee over gebruik biometrie bij opsporing van misdaad

07 maart 2017

Unlock je smartphone met je vingerafdruk en vraag Siri om hulp met je stem! Maar wat zijn de implicaties? Heb jij een mening over het gebruik van deze technologieën door Politie en Justitie bij de opsporing van misdaad en terrorisme? Meld je nu aan en neem deel aan de discussie!

Vingerafdrukken, spraakherkenning en andere unieke lichaamskenmerken (biometrie) worden steeds vaker door politie en justitie gebruikt bij de opsporing van misdaad en terrorisme. Wil jij meepraten over het gebruik van biometrie, en meer in het bijzonder spraakherkenning, voor deze doeleinden? Laat dan van je horen en doe mee aan een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen!

Het onderzoeksteam zoekt vrijwilligers in verschillende leeftijdscategorieën – 18-29, 30-49 en 50+ – die aan één van drie focusgroepen deel kunnen nemen. Voor deelname is het niet nodig dat je iets van deze technologieën weet, of er mee in aanraking bent gekomen. De bijeenkomsten worden in de periode van 15 t/m 17 maart 2017 gehouden aan de Rijksuniversiteit Groningen (Harmoniecomplex, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26) om 16:00 uur en nemen ongeveer 1 uur en 45 minuten in beslag. Als dank voor je bijdrage aan het onderzoek krijg je een vergoeding van €15 en eventuele gemaakte reiskosten kunnen worden vergoed (hier hebben we zowel je rekeninggegevens als bewijs van de door jou gemaakte reiskosten voor nodig). Tijdens de focusgroepen worden gratis een hapje en een drankje aangeboden.

Meedoen? Stuur een e-mail naar e.v.moyakine step-rug.nl voorzien van je naam, telefoonnummer en leeftijd. Bedankt en tot ziens tijdens één van de discussies!


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws