Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

André de Hoogh benoemd in adviescommissie volkenrechtelijke vraagstukken

12 juni 2017

De ministerraad heeft op voorstel van minister Koenders van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van André de Hoogh en Annebeth Rosenboom als leden van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV).

Dr. mr. André de Hoogh
Dr. mr. André de Hoogh

Dr. mr. A.J.J. (André) de Hoogh is associate professor in International Law aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij beschikt over een brede en gedegen kennis van het volkenrecht en publiceert en doceert al jaren over allerlei aspecten hiervan. De Hoogh promoveerde in 1996 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op verplichtingen erga omnes en internationale staatsschendingen. Voordat hij in 1998 naar Groningen kwam, was hij verbonden aan de universiteit van Utrecht. In 1999 trad De Hoogh op als VN-waarnemer bij de volksraadpleging in de voormalige Portugese kolonie Oost-Timor, die de toekomst van het land zou bepalen.

Mr. A.E. (Annebeth) Rosenboom was recentelijk werkzaam bij de Office of Legal Affairs van de VN in New York. Zij beschikt over ruime internationaalrechtelijke kennis en waardevolle praktijkervaring.

Beide zullen in eerste instantie voor een termijn van vier jaar participeren in de CAVV en bijdragen leveren aan haar adviezen.

De CAVV is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert de regering en de Eerste en Tweede Kamer over vraagstukken van internationaal recht. Zij behandelt juridische vraagstukken waarin uitleg van het internationale recht en de gewenste ontwikkeling van dit recht centraal staan. De adviezen worden op verzoek van de regering of het parlement of op initiatief van de CAVV uitgebracht. Alle adviezen worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer en gepubliceerd op de website van de CAVV.

Bron: Rijksoverheid


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:14 juni 2017 16:41
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws