Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Onderzoek naar Wet Biometrie door vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde

29 maart 2016
Faculteit Rechtsgeleerdheid

De vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht & Bestuurskunde gaat in samenwerking met onderzoeksbureau Pro Facto, in opdracht van het WODC, onderzoek doen naar de Wet Biometrie.

Onderzocht zal worden voor welke doeleinden biometrische kenmerken van vreemdelingen worden gebruikt, of de verwerking van biometrische gegevens voldoet aan de wettelijke vereisten, of de gegevens aan de criteria van kwaliteit en betrouwbaarheid voldoen en in hoeverre de doelstellingen die de wetgever met de Wet biometrie voor ogen stonden gerealiseerd worden.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws