Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Conferentie NILG: Recht en governance in de Europese Unie in crisistoestand

‘Brexit topje van de ijsberg’
26 september 2016
.

De Europese Unie staat momenteel voor grote uitdagingen op zowel sociaal, politiek als financieel vlak. Al tientallen jaren hebben landelijke politici sociaal impopulaire maatregelen, zoals bezuinigingen in de sociale sector, gerechtvaardigd door hun vermeende noodzaak te voldoen aan EU-verplichtingen en normen. Dit heeft de EU in toenemende mate impopulair gemaakt. De angst die is verspreid door migratie van zowel binnen als buiten de EU, de precaire financiële situatie van de banken (vooral in Zuid-Europa), de continue stroom van geld uit de EU naar de lidstaten met de meeste schulden, het ontbreken van een overtuigende EU-strategie tegen de werkloosheid, belastingontduiking, criminaliteit, terreur en de groeiende kloof tussen arm en rijk in alle lidstaten, hebben de ontevredenheid van EU-burgers gevoed. Steeds vaker brengen zij hun proteststem uit op populistische, anti-EU georiënteerde, politieke partijen. Met Brexit als het topje van de ijsberg.

Zijn de huidige EU-wetgeving, rechtspraak en governance regelingen bestand tegen deze uitdagingen? In welke mate dragen deze rechtelijke en governance mechanismen bij aan het oplossen van de meest urgente maatschappelijke problemen, en in welke mate dragen zij bij aan het creëren van verdere problemen? Hoe kunnen conflicterende fundamentele EU-rechten het beste tegen elkaar worden afgewogen om ‘good governance ‘ te bereiken in bijvoorbeeld zaken gerelateerd aan migratie, financiën en consument? Welke gevolgen heeft de geplande Brexit op deze gebieden?

Law and governance in a crisis-ridden European Union

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de 8e jaarlijkse conferentie van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG): ‘Law and governance in a crisis-ridden European Union’.

De conferentie wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Rechtsgeleerdheid) en vindt plaats in Amsterdam (West-Indisch Huis) op vrijdag 18 november 2016.

Het programma is onderverdeeld in twee plenaire sessies en drie parallelle sessies: (1) Migration and Refugee Law and Governance , (2) Financial Law and Governance, en (3) Consumer Law and Governance. Kijk voor meer informatie over het programma in de agenda.

NILG

Het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) is een samenwerkingsverband tussen de rechtenfaculteiten van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen, de onderzoeksgroep “Law and Governance” van de Universiteit Wageningen, en de onderzoeksgroep “Law, Governance and Technology” van de Universiteit Twente. Het onderzoeksthema van het NILG betreft de governance dimensies van het recht en de interactie tussen de regulering van publieke en private belangen.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:11 januari 2017 11:01

Meer nieuws