Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Welke rol speelt informatie bij het maken van de juiste beleggingsbeslissing?

24 juni 2016
Carien de Jager
Carien de Jager

‘Better decisions in a complex world’, zo luidt het thema van het Summer Institute on Bounded Rationality aan het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn. Van 27 juni tot 5 juli komen wetenschappers uit de hele wereld samen om in een interdisciplinaire setting te spreken over dit thema. Promovenda Carien de Jager van de Faculteit Rechtsgeleerdheid is uit een groot aantal aanmeldingen geselecteerd om deel te nemen aan het zomerprogramma en een presentatie te geven over de rol van informatie bij het maken van de juiste beleggingsbeslissing. Daarnaast zal De Jager deze zomer een lezing geven tijdens het Scholars Collquium in Chicago (VS).

‘De relevantie van psychologie voor EU wetgeving bij informatieverstrekking op financiële markten’


De presentaties van De Jager gaan over de relevantie van psychologie voor EU wetgeving bij informatieverstrekking op financiele markten. De Jager gaat in op het beeld dat de Europese wetgever van de belegger heeft. Dit blijkt het beeld van een rationele belegger ('Homo Economicus') te zijn. Deze rationele belegger doet er alles aan om een financieel product aan te schaffen dat optimaal past bij diens wensen en omstandigheden. Hij of zij maakt een kosten-baten afweging tussen de verschillende financiële producten en zoekt actief naar informatie. Een dergelijke belegger is gediend bij informatiedocumenten. Hij zal deze zorgvuldig lezen, zich op basis daarvan in de producten verdiepen en verschillende producten met elkaar vergelijken.

Inzichten uit de psychologie maken echter duidelijk dat dit beeld van de belegger niet overeenkomt met de werkelijkheid. Consumenten hebben vaak weinig tijd om zich te verdiepen in financiële producten. Dit komt bijvoorbeeld doordat zij werken en hun vrije tijd liever besteden aan hobby’s of samenzijn met familie en vrienden. Bovendien nemen zij vaak geen beslissing door kosten en baten af te wegen, maar spelen er allerlei factoren een rol die deze beslissing beïnvloeden (in de psychologie 'heuristieken' en 'biases' genoemd).

De Jager zal in haar presentatie betogen dat een goed beeld van de belegger van groot belang is. Dit maakt het namelijk mogelijk om in te schatten in hoeverre informatiedocumenten daadwerkelijk bijdragen aan het informeren van beleggers. Belangrijker nog: door rekening te houden met deze inzichten, kan informatieverschaffing aan beleggers worden verbeterd. De Jager doet daartoe in haar presentaties diverse aanbevelingen.

Promotieonderzoek


In haar promotieonderzoek bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid houdt Carien de Jager zich bezig met de juridische en psychologische aspecten van het verschaffen van informatie over financiële producten aan consumenten. Beleggingsproducten spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van consumenten in de Europese Unie en daarbuiten. Diverse onderzoeken brengen aan het licht dat er veel beleggingsproducten worden aangeschaft die (achteraf) niet geschikt blijken te zijn. De Woekerpolis- en Effecten lease affaire zijn slechts twee voorbeelden. Het verschaffen van informatie wordt door de nationale en Europese wetgever gezien als een belangrijk instrument om dergelijke affaires in de toekomst te voorkomen. Op aanbieders van financiële producten rust daarom de plicht om consumenten allerlei informatie(documenten) te verschaffen. Enkele documenten zijn: de Financiële Bijsluiter, de Essentiële Beleggersinformatie en het Key Information Document dat op korte termijn in de hele Europese Unie zijn intrede zal doen.

Door middel van rechtsvergelijkend, psychologisch en empirisch onderzoek onderzoekt De Jager het antwoord op de belangrijke vraag: ‘In hoeverre draagt informatie daadwerkelijk bij aan betere beleggingsbeslissingen en de aanschaf van geschiktere producten?’

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:19 oktober 2017 12:24

Meer nieuws

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...

 • 19 februari 2018

  Prinses Beatrix en Prinses Mabel bij uitreiking 4e Prins Friso Ingenieursprijs in Groningen

  Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt op 21 maart 2018 voor de vierde keer de Prins Friso Ingenieursprijs uit aan de Ingenieur van het Jaar. Ook dit jaar zijn Prinses Beatrix en Prinses Mabel hierbij aanwezig. ​De Rijksuniversiteit Groningen,...

 • 15 februari 2018

  Populaire wetenschapsblogger deelt spintronicafilm

  Een filmpje over het onderzoek van RUG-natuurkundige Bart van Wees is opgepikt door de populaire wetenschapsblogger Hashem Al-Ghaili. Via zijn Facebook site is de film in een paar dagen tijd meer dan 260.000 keer bekeken en ruim 2.100 keer gedeeld....