Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Alternatieve scenario’s voor de afhandeling van mijnbouwschade

19 december 2016

In opdracht van de provincie Groningen hebben studenten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar de wijze waarop de afhandeling van mijnbouwschade is vormgegeven en de ervaringen van bij het dossier betrokken organisaties. De centrale vraag van het onderzoek luidt: Hoe ziet de governance van de afhandeling van mijnbouwschade er uit, welke problemen zijn daarbij zichtbaar en welke oplossingen zijn voor deze problemen mogelijk?

Voor het onderzoek zijn door middel van interviews met dertien betrokken partijen, waaronder de NAM, CVW en de NCG, zowel de ervaren problemen als mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht. De ervaren problemen blijken talrijk. Zo wordt bijvoorbeeld gewezen op een gebrek aan publieke regie op de wijze waarop de schadeafhandeling plaatsvindt. Ook wordt gesteld dat het door het Centrum voor Veilig Wonen gebruikte – door de NAM opgestelde – schadeprotocol in een voor de inwoners negatieve zin afwijkt van de in het Burgerlijk Wetboek vastgelegde uitgangspunten. Door een aantal betrokken partijen wordt het zelfs geheel niet (meer) wenselijk ervaren dat de NAM betrokken is bij de schadeafhandeling.

De organisaties zijn ook gevraagd naar mogelijke oplossingen. Het onderzoeksrapport werkt drie alternatieve scenario’s uit voor de manier waarop de afhandeling van mijnbouwschade vormgegeven zou kunnen worden. Deze scenario’s variëren in de mate waarin ze nopen tot fundamentele wijzigingen in het huidige stelsel. Het eerste scenario geeft een beoordeling van de mate waarin het nieuwe meerjarenprogramma van de NCG een oplossing biedt voor de ervaren problemen. Het tweede scenario (‘meer publieke regie’) betreft het versterken van de publieke governance op de afhandeling van de mijnbouwschade. In het derde scenario (‘de verantwoordelijke staat’) neemt de staat de afhandeling van de schadeclaims geheel over. Het vierde scenario (‘de aansprakelijke staat') werkt een voorstel uit voor de situatie waarin de staat (mede) aansprakelijk is voor de mijnbouwschade.

Maandag 19 december is het onderzoek gepresenteerd aan gedeputeerde Eelco Eikenaar in het Provinciehuis Groningen.

De onderzoeksopdracht is onderdeel van het honoursprogramma van het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:09 januari 2018 09:36

Meer nieuws

 • 13 december 2018

  Laura Peters: 'Justitie, sluit deal met crimineel'

  Waar in landen om ons heen volop onderhandeld wordt met criminelen over hun straf, is dat in Nederland taboe. Begin er direct mee, betoogt Groningse onderzoeker Laura Peters.

 • 12 december 2018

  Dealen met ondermijningsdelicten: tijd voor een nieuwe strafprocedure

  Ondermijnende criminaliteit vormt een groot maatschappelijk probleem. Onder andere drugscriminaliteit, witwassen, bedreiging en intimidatie van lokale bestuurders leiden tot een forse overbelasting van de strafrechtspleging.

 • 11 december 2018

  Hans ter Haar wint Docent van het Jaar-verkiezing 2018

  Na vier korte minicolleges van de genomineerde docenten: prof. Saskia Peters, mr. Mentko Nap, mr. Hans ter Haar en prof. Kars de Graaf, mocht Hans ter Haar, universitair docent Notarieel recht, zowel de Vakjury- als de Publieksprijs in ontvangst nemen...