Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Veni-subsidie voor Michel Vols: ‘Neighbours from hell, from eviction to solving problems’

16 juli 2015

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft mr. dr. M. Vols, universitair docent bij de vakgroep Algemene Rechtswetenschap van de Faculteit Rechtsgeleerdheid een Veni-subsidie toegekend. Het daarmee gemoeide bedrag van maximaal 250.000 euro gaat Vols de komende jaren besteden aan onderzoek naar een oplossingsgerichte aanpak van ernstige woonoverlast.

Mr. dr. M. (Michel) Vols studeerde aan de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid voltooide hij in 2008 cum laude de onderzoeksmaster Functionaliteit van het Recht, waarin hij zich specialiseerde in het openbare-orderecht en bestuursrechtelijke (gemeentelijke) handhaving. Hij promoveerde in 2013 op zijn onderzoek naar ‘Woonoverlast en het recht op privéleven. De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België‘.

Vols was onder meer visiting scholar aan de universiteiten van Gent, Bristol, New York City, Puerto Rico en Cape Town. Hij is oprichter van het International Network on Law and Anti-Social Behaviour en coordinator van de Housing Law working group van het European Network for Housing Research. Met zijn eigen weblog (www.openbareorderecht.nl) bereikte Vols meer dan 150.000 bezoekers.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws