Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Summa cum laude Recht en Bestuur

19 februari 2015

Aanstaande vrijdag studeert Esther Marije Klop summa cum laude af in de master Recht en Bestuur van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hiermee is ze de eerste student die binnen deze opleiding summa cum laude afstudeert. Haar afstudeerscriptie gaat over de prestatieafspraken die de minister van Onderwijs heeft gemaakt met de Nederlandse Universiteiten over maximale percentages studieuitval en overstappers en gaat in op de effectiviteit van dit instrument uit de gereedschapskist van het New Public Management. Esther Marije is werkzaam als Beleidsadviseur Onderwijs bij de RUG.

Laatst gewijzigd:19 februari 2015 11:35

Meer nieuws