Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Subsidie Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen voor samenwerkende familierechtelijke instituten

17 december 2014

Het Notarieel Instituut Groningen heeft in een samenwerkingsverband van familierechtelijk georiënteerde instituten van de universiteiten van Antwerpen, Gent, Hasselt, VU Brussel, Leuven, VU Amsterdam, Utrecht en Groningen, een subsidie binnengehaald van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen,voor een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap over 'RETHINKIN – Juridische verwantschaps- en familiestudies herdenken in de Lage Landen'.

Herdefiniëring van het familierecht

De wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap (WOG) wil de herdefiniëring van het familierecht wetenschappelijk aansturen voor de Lage Landen en daarbij internationaal een leidende rol vervullen. Een herdefiniëring van het familierecht is noodzakelijk wegens maatschappelijke evoluties die de basis van het traditionele familierecht hebben ondergraven.

De WOG wil binnen het recht een pioniersrol spelen door die herdefiniëring uit te voeren in dialoog met andere disciplines (inter- en intradisciplinair) en de maatschappij (transdisciplinair). Dit gebeurt vanuit drie onderzoeksvragen:

  1. Welke bevoegdheid heeft de overheid, inhoudelijk zowel als procedureel, bij de regulering van familierelaties in verhouding tot de markt en de sociale zekerheid?
  2. Welke moet de inhoud zijn van het overheidsoptreden, vanuit de perspectieven van burgerschap, police power en parens patriae-bevoegdheid?
  3. Hoe kunnen recht en beleid beter worden afgesteld op sociale praktijken en percepties?

Daartoe bundelt de WOG de volledige academische familierechtsbeoefening op postdoc niveau in Vlaanderen (V.Fam.) met de Nederlandse Alliantie Familie & Recht (ACFL, NIG en UCERF) onder het ‘merk’ Lage Landen.

Roadmap

De WOG zal in eerste instantie een Roadmap for Kinship & Family Studies in the Low Countries opstellen en er wetenschappelijk mee aan de slag gaan. De Roadmap zal de springplank zijn voor internationale onderzoeksaanvragen onder het Horizon 2020-programma. Bestendige dialoog met een internationaal multi- en transdisciplinair panel zal toelaten het bestaande onderzoekslandschap open te breken en teams te vormen die wingebieden kan ontginnen in alliantie met andere disciplines.

De subsidie bedraagt ruim 60.000 euro over 5 jaar.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws