Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Scriptieprijs 2013-2014 Stichting Rechtsgeleerdheid naar Arizo Arijenzad

10 november 2014

De scriptieprijs die ieder collegejaar door de Stichting Rechtsgeleerdheid Groningen wordt uitgereikt voor kwalitatief hoogstaande masterscripties is dit jaar gewonnen door Arizo Arijenzad. De scriptie, die als titel ‘De rechtspositie van de werknemer en de ambtenaar bij arbeidsongevallen en beroepsziekten’ heeft, werd onder meer geroemd vanwege de grote mate van beheersing van de materie en de zelfverzekerdheid waarmee het betoog geschreven is. Verder vond de jury de scriptie zeer goed en rijk gedocumenteerd en vond zij de conclusie verrassend in positieve zin.

De scriptie van de winnares kwam na twee beoordelingsrondes als beste van 22 scripties, die allen met ten minste een 8 becijferd zijn, uit de bus. In de eerste beoordelingsronde hebben vijf juryleden ieder één finalist uit vier of vijf scripties geselecteerd, terwijl in de tweede ronde drie juryleden gezamenlijk de winnaar uit de overgebleven 5 finalisten geselecteerd hebben. Arizo heeft met haar scriptie een prijs van € 400,- gewonnen.

Winnares Arizo Arijenzad (l) en Michiel Duchateau, bestuurslid SRG
Winnares Arizo Arijenzad (l) en Michiel Duchateau, bestuurslid SRG

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws